"Miejskie laboratorium" może powstać w Kielcach

Miasto Kielce złożyło wniosek do pilotażowego projektu „Urban Lab – Miasto dla Młodych” na lata 2024-2029. W jego ramach może powstać miejsce, w którym młodzi mieszkańcy Kielc będą mieli szansę wymienić się doświadczeniami, poglądami i razem wypracować pomysły na rozwój miasta.

Urban Lab jako przestrzeń fizyczna oraz rozpoznawalna marka ma w swoim założeniu integrować młodych ludzi w jednym miejscu i czasie. Pozwoli to na poszerzenie zasięgu dotychczasowych działań miasta, które były liczne i różnorodne, ale rozproszone.

- To będzie miejsce, w którym będzie można wymieniać poglądy, prototypować rozwiązania dla miasta. Chcemy stworzyć przestrzeń dialogu, sprawdzania pomysłów oraz ich realizowania – informuje Agata Wojda, prezydentka Kielc.

Ze względu na różnorodne potrzeby rozwojowe, Miasto planuje stworzyć w ramach Urban Lab trzy podgrupy: uczniów, studentów i młodych pracujących. Działania realizowane w ramach projektu będą dopasowane do specyfiki każdej grupy, ale z zachowaniem wspólnego mianownika, jakimi są kształtowanie relacji z ludźmi oraz umocnienie postaw obywatelskiej i proprzedsiębiorczej.

Nad całością projektu będzie czuwał koordynator z zespołem w strukturach administracyjnych miasta, w Instytucie Dizajnu. Inne wydziały i jednostki będą uczestniczyć w projekcie, współpracując z instytucją zarządzającą i realizując działania z partnerami.

Urban Lab w Kielcach miałby powstać w budynku przy ul. Leśnej 16. Urząd Miasta aplikuje o kwotę 4 mln zł na działanie laboratorium przez najbliższe cztery lata.

Projekt pilotażowy „Urban Lab – Miasto dla Młodych” na lata 2024-2029, finansowany jest ze środków Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027

Powrót na początek strony