Miejskie dotacje dla ogrodów działkowych. Wnioski można składać do 20 maja

Rodzinne Ogrody Działkowe znajdujące się w Kielcach mogą uzyskać z budżetu Miasta dotację celową z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi. Dotacja udzielana jest w wysokości 100% kosztów zadania, a wnioski może składać wyłącznie zarząd ogrodu działkowego lub osoby upoważnione do jego reprezentowania.

Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane będą według kolejności wpływu i będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. Dotacje będą przyznawane do wyczerpania środków finansowych. W budżecie Miasta Kielce na wsparcie inwestycji na terenach ROD, w 2022 roku zarezerwowano kwotę nie przekraczającą 480 000 zł.

Wnioski o udzielenie dotacji można składać pisemnie do 20 maja 2022 r. w Urzędzie Miasta Kielce lub przesłać na adres: Urząd Miasta Kielce, Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.

Szczegółowe informacje dotyczące udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce pod numerem telefonu: 41 36 76 689.

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Wniosek o udzielenie dotacji.docx DOCX 15.4 KB
2. Zarządzenie Prezydenta nr 203_2022.pdf PDF 938.56 KB
3. Uchwała nr IX1372019.pdf PDF 354.86 KB
4. Uchwała nr LIV12042018.pdf PDF 476.5 KB
Powrót na początek strony