Miasto zachęca do segregacji odpadów. Wspólnie ze spółdzielniami mieszkaniowymi

Będą nagrody dla tych, którzy poprawią segregację śmieci, na stronie Urzędu Miasta powstała nowa zakładka, gdzie można sprawdzić czy w naszej altanie śmietnikowej odpady są segregowane właściwie, a na jednym z osiedli pilotażowo powstanie specjalny system pojemników półpodziemnych. Miasto i spółdzielnie mieszkaniowe stawiają na edukację mieszkańców.

Nowe pomysły na motywowanie kielczan do wyrzucania śmieci do odpowiednich pojemników przedstawione zostały we wtorek podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miasta Kielce. Wzięli w niej udział zastępczyni prezydenta Kielc Agata Wojda, Paweł Kubicki, Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach oraz Zbigniew Olesiński, Prezes Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej im. Jana Czarnockiego w Kielcach.

Prawidłowa segregacja odpadów w Kielcach, zwłaszcza w domach wielorodzinnych, pozostawia wiele do życzenia. Dlatego władze miasta wspólnie ze spółdzielniami mieszkaniowymi chcą edukować i motywować mieszkańców do właściwych zachowań.  

- Monitoring segregacji odpadów możemy prowadzić wykorzystując tzw. system "żółtych kartek". Ustawodawca przewidział dla samorządów możliwość weryfikacji i ewentualnego wyciągania konsekwencji na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej. To nie jest sprawiedliwe. Odbyliśmy wiele rozmów i spotkań z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych, którzy zgłosili nam szereg wątpliwości. Podkreślali, że element nakładania podwójnej opłaty może się spotkać z odwrotnym skutkiem. Pierwszym krokiem, który wspólnie powinniśmy podjąć jest nagradzanie i motywowanie – mówi zastępczyni prezydenta Kielc Agata Wojda.  

System „żółtej kartki” ma pomóc w nadzorze nad jakością selektywnej zbiórki. Jeśli pojemniki przeznaczone na surowce – papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, albo pojemniki na odpady bio – zostaną wypełnione innymi odpadami operator systemu naklei żółtą kartkę na takim pojemniku. Dla tych nieruchomości może zostać nałożona podwyższona opłata - wynikająca z przepisów, czyli dwukrotnie wyższa niż przy właściwej selektywnej zbiórce.

Na stronie Urzędu Miasta powstała specjalna zakładka „Segregacja odpadów”. Na mapie znajdują się wszystkie altany śmietnikowe w Kielcach.

- Co tydzień w sposób automatyczny będą pojawiać się ewentualne upomnienia wystawione przez firmę odbierającą odpady w Kielcach dla danej altany śmietnikowej. „Żółta kartka” jest nie tylko wskazaniem adresowym. Na zdjęciach będziemy mogli zobaczyć także, jakie odpady zostały wyrzucone do niewłaściwego pojemnika – opowiada Agata Wojda.  

To doskonałe narzędzie dla mieszkańców, zarządców budynków oraz Urzędu Miasta, żeby stale obserwować, jak wygląda selektywna zbiórka odpadów na mieście.

- Umówiliśmy się z zarządcami budynków, że dajemy sobie pół roku, aby wspólnie prowadzić ten monitoring. Dodatkowo będziemy nagradzać te wspólnoty sąsiedzkie, które poprawią segregację. Pomożemy w zazielenianiu terenu lub w remoncie altany śmietnikowej. Chcemy pokazać, że segregacja wszystkim nam się opłaca – zachęca Agata Wojda.

Jak zapowiada Zbigniew Olesiński, Prezes Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej im. Jana Czarnockiego w Kielcach, przy ul. Seminaryjskiej 24 już w kwietniu może pojawić się system pojemników półpodziemnych.  

- Takie rozwiązanie jest stosowane m.in. w Szczecinie, we Wrocławiu czy w Poznaniu. Pilotażowo zlikwidujemy altany i w to miejsce zamontujemy zbiorniki, których zasadnicza część mieści się pod ziemią. Otwór wrzutowy jest stosunkowo mały i nie pozwala na wyrzucanie tam większych przedmiotów. Każdy pojemnik jest przeznaczony na osobną frakcję odpadów. Całość wygląda bardzo estetycznie, nie ma fruwających śmieci i odpadków roznoszonych przez ptaki. Żeby dostać się do pojemnika, każdy lokator dostanie kartę elektroniczną – mówi prezes Zbigniew Olesiński.

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa im. Jana Czarnockiego już prowadzi zaawansowane rozmowy z jedną z firm oferujących takie rozwiązania. Do obsługi takich pojemników wymagany jest specjalny samochód do odbioru odpadów.

- Mamy zapewnienie ze strony Urzędu Miasta i firmy odbierającej śmieci, że takie pojazdy znajdą się we flocie obsługującej Kielce – informuje Zbigniew Olesiński.

Spółdzielnie mieszkaniowe w Kielcach włączają się w akcję edukacji mieszkańców w zakresie prawidłowej segregacji. Informacje pojawiają się na stronach internetowych oraz w wydawnictwach.

- Przeanalizowaliśmy również co mamy w altanach i już wiemy, że na Bocianku będziemy dostawiać więcej pojemników niebieskich. Obserwujemy w ostatnim czasie, że zwiększyła się ilość różnego typu opakowań i kartonów, które zalegają w altanach. Dodatkowo już wkrótce na Bocianku oraz na Uroczysku znów zostaną ustawione tak zwane „dzwony”. Te pojemniki mają tak skonstruowane otwory wrzutowe, że możliwe jest wrzucenie do nich tylko butelek – mówi Paweł Kubicki, Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach.

Selektywna zbiórka odpadów i wyrzucanie ich do właściwego pojemnika, oznaczonego odpowiednimi kolorami jest obowiązkowe dla każdego. Jest to przede wszystkim odpowiedzialność za środowisko. Brak prawidłowej segregacji podnosi koszty systemu gospodarki odpadami.

Powrót na początek strony