Miasto rozpoczyna dyskusję o budownictwie wielorodzinnym

Na temat bieżącej sytuacji i wyzwań jakie stoją przed budownictwem mieszkaniowym władze miasta rozmawiały z kieleckimi radnymi, developerami, architektami i przedsiębiorcami. Spotkanie odbyło się w Kieleckim Parku Technologiczny. Wszyscy zapowiadają gotowość do kolejnych spotkań i dyskusji, które pozwolą wypracować rozwiązania najważniejszych problemów.

W debacie pt. „Aspekty budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego w Kielcach – sytuacja bieżąca, problemy i wyzwania” uczestniczyli zastępca Prezydenta Kielc Bożena Szczypiór, przewodniczący Rady Miasta Kielce Jarosław Karyś, Artur Hajdorowicz, dyr. Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta, kieleccy radni, developerzy, architekci i przedsiębiorcy.

Inicjatorem spotkania był przewodniczący Rady Miasta Jarosław Karyś.

- Dzięki uprzejmości Pana Prezydenta i dużym zaangażowaniu miasta udało nam się zorganizować debatę w tej formie. Budownictwo mieszkaniowe jest bardzo ważne. Jednak w tej kwestii ścierają się różne problemy i różne podejścia do tej sprawy. Chcemy rozpocząć pewien cykl spotkań na ten temat – mówił przewodniczący Rady Miasta Kielce Jarosław Karyś.

- Bardzo się cieszymy, że jest wola rozmowy, bo my chcemy o tym dyskutować. Bardzo ważne jest podkreślenie, że w łańcuchu rozwoju miasta branża mieszkaniowa jest istotnym ogniwem – podkreślała zastępca Prezydenta Kielc Bożena Szczypiór.

Według danych w ostatnich 4. dziesięcioleciach pod lokalizację nowych inwestycji mieszkaniowych wykorzystano rezerwy terenowe tkwiące w istniejącej zurbanizowanej strukturze – tj. wolne jeszcze, niezabudowane działki w różnych rejonach miasta lub działki na dotychczasowych terenach przemysłowo-składowych, rezerwy te są na ukończeniu. Tymczasem nowe mieszkania cieszą się dużym zainteresowaniem klientów – następuje powolna „ucieczka” z osiedli wielkopłytowych. Taka zabudowa w Kielcach stanowi ponad 40 proc. wszystkich mieszkań w Kielcach.

Obecnie w sytuacji praktycznie całkowitego wykorzystania rezerw zaczyna się proces wymiany zabudowy istniejącej na nową, bardziej intensywną.

W czasie spotkania uczestnicy zgłaszali różne pomysły. Developerzy postulowali, aby w Kielcach umożliwić budowę wyższych budynków – nawet do 21 kondygnacji i wprowadzić tzw. strefowanie miasta. Kieleccy radni deklarowali poszerzenie współpracy z Gminną Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną.

- Chcieliśmy dyskutować nad problemami całego miasta. Wnioski są jasne, wszyscy rozumieją sytuację, że miasto musi się rozwijać. Konflikty społeczne musimy rozwiązywać przez dialog. Prawdopodobnie konieczna będzie zmiana standardów urbanistycznych dla inwestycji w trybie „specustawy mieszkaniowej” – mówił Artur Hajdorowicz, dyr. Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta.

Władze miasta zapowiadają, że to dopiero początek rozmów i szukania rozwiązań problemów branży budownictwa wielorodzinnego.

- To, że dziś wszyscy wyrównaliśmy wiedzę z tego zakresu jest dla mnie wartością dodaną. Bardzo dziękuję za aktywne spotkanie, już planujemy kolejne. Chcemy wtedy zaprosić także przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych, Miejskiego Zarządu Dróg oraz Wodociągów Kieleckich – poinformowała Bożena Szczypiór.

Powrót na początek strony