Miasto planuje połączenie Przedszkola nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 5

Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Kielcach zostanie przygotowany na najbliższą sesję Rady Miasta Kielce. – Uczniowie, rodzice i nauczyciele nie odczują zmiany – podkreśla zastępca prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki.

O planowanych zmianach zastępca prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki mówił podczas konferencji prasowej w Centrum Kształcenia Zawodowego.

Połączenie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Stefana Artwińskiego w Kielcach oraz Przedszkola Samorządowego nr 2 w Kielcach nie zakłóci realizacji programu dydaktyczno-wychowawczoopiekuńczego żadnej z placówek.

Obecnie w przedszkolu jest 150 maluchów, a w szkole 600 uczniów. Obydwie placówki mieszczą się w trzech budynkach przy ulicy Wróbla 5, jeden z nich jest częścią wspólną.

- Utworzenie Zespołu przede wszystkim usprawni procedury zarządzania i administrowania infrastrukturą. Zmiany pozwolą ograniczyć także koszty o 130 tys. zł w ciągu roku, ponieważ obecnie dwoma placówkami zarządza 5 osób. Po powołaniu zespołu będą to robiły trzy osoby. Staramy się szukać oszczędności w oświacie, o które wielokrotnie apelowali radni. Podkreślam, że wszystko odbędzie się bez szkody dla uczniów i zatrudnionych tam nauczycieli – mówił Marcin Chłodnicki.

Uzyskane w ten sposób oszczędności zostaną w oświacie. Miasto planuje przeznaczyć je m.in. na uregulowanie płac dla pracowników administracji w placówkach oświatowych.  

Połączenie placówek ułatwi także podjęcie decyzji rodzicom dzieci odbywających przygotowanie przedszkolne do realizowania go na terenie szkoły, przygotowując w pełni do rozpoczęcia nauki w szkole. W pełniejszy sposób zostaną wykorzystane baza i pomoce dydaktyczne.

Przy tworzeniu zespołu nie wyznacza się obwodu, ponieważ zasięg terytorialny wynika wprost z zasięgu terytorialnego obwodów szkoły wchodzących w skład zespołu, natomiast dla przedszkoli nie wyznacza się obwodów.

Powrót na początek strony