Miasto nagrodziło autorów najlepszych prac dyplomowych

W Urzędzie Miasta odbyło się wręczenie nagród w konkursie „Młodzi Naukowcy – Kielce 2021” ogłoszonego przez Prezydenta Kielc. Kapituła konkursowa wybrała autorów najlepszych prac dyplomowych poświęconych tematyce rozwoju zrównoważonego, ukończonych w kieleckich uczelniach wyższych w latach 2019-2021. Laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody, pamiątkowe dyplomy oraz publikacje książkowe.

W uroczystości wziął udział zastępca prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki.

- Dziękuję wszystkim za zaangażowanie. Konkurs jest bardzo dużą wartością dla Kielc, ponieważ pozwala w praktyce łączyć idee zawarte w pracach młodych ludzi z tym co zamierza wdrażać miasto w zakresie zrównoważonego rozwoju – mówił podczas wręczenia nagród Marcin Chłodnicki.  

Konkurs został przygotowany w ramach realizowanego przez Miasto Kielce w partnerstwie z Politechniką Świętokrzyską i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego projektu, który zajął pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie Ministerstwa Rozwoju „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”.

Celem konkursu jest promowanie idei inteligentnego rozwoju zrównoważonego Kielc poprzez praktyczną współpracę kieleckich uczelni i samorządu lokalnego oraz zachęcenie studentów, pracowników dydaktycznych i naukowych do podejmowania w swoich pracach tematyki związanej z kreowaniem inteligentnego rozwoju zrównoważonego miasta.

- Konkurs jest szansą na włączenie młodych ludzi w ulepszanie miejskich usług i wdrażanie założeń Inteligentnego Zrównoważonego Miasta – mówiła Jadwiga Skrobacka z Biura ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem – Smart City.

Nagrody i wyróżnienia przyznane zostały w dwóch kategoriach - prace licencjackie/inżynierskie oraz prace magisterskie, wręczona zostanie również nagroda dodatkowa od Organizatora Konkursu czyli Prezydenta Miasta Kielce.

KATEGORIA PRACE LICENCJACKIE I INŻYNIERSKIE

PRACE NAGRODZONE:
• Sebastian Ciosk za pracę dyplomową „Wykonanie autonomicznej instalacji fotowoltaicznej zasilającej sygnalizator świetlny”, Politechnika Świętokrzyska, promotor: dr hab. inż. Zbigniew Goryca, prof. PŚk, Nagroda rzeczowa: smartwatch.

• Arkadiusz Jurecki za pracę dyplomową „Projekt autonomicznego pojazdu z kiprem” Politechnika Świętokrzyska, promotor: dr hab. Jakub Takosoglu, prof. PŚk, Nagroda rzeczowa: smartwatch.

PRACE WYRÓŻNIONE:
• Andrzej Grycz za pracę dyplomową „Wstępny projekt wzorniczy motocykla o napędzie elektrycznym”, Politechnika Świętokrzyska, promotor: dr inż. Marcin Graba, Nagroda rzeczowa: słuchawki bezprzewodowe.

• Sylwia Zawadzka za pracę dyplomową „Rozwój przestrzenno-demograficzny Kielc w latach 2000-2020”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, promotor: dr Iwona Kiniorska, Nagroda rzeczowa: słuchawki bezprzewodowe.

KATEGORIA PRACE MAGISTERSKIE

PRACE NAGRODZONE:
• Mariusz Tomczyk za pracę dyplomową „Zmiany powierzchni reklamowych w przestrzeni Kielc w latach 2011 – 2019 i ich przyczyny”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, promotor: dr Grzegorz Wałek, Nagroda rzeczowa: smartwatch.

• Milena Kwiatkowska za pracę dyplomową „Analiza wpływu komponentów szklanych na strukturę i wybrane właściwości materiałów budowlanych”, Politechnika Świętokrzyska, promotor: dr inż. Anna Stępień, Nagroda rzeczowa: smartwatch.

PRACE WYRÓŻNIONE:
• Arkadiusz Jurecki za pracę dyplomową „Projekt symulatora ruchy dłoni”, Politechnika Świętokrzyska, promotor: dr hab. Jakub Takosoglu, prof. PŚk, Nagroda rzeczowa: słuchawki bezprzewodowe.

• Dawid Zemsta za pracę dyplomową „Dom seniora w aspekcie projektowania zrównoważonego w Leszczynach”, Politechnika Świętokrzyska, promotor: dr hab. inż. arch. Joanna Gil-Mastalerczyk, prof. PŚk, Nagroda rzeczowa: słuchawki bezprzewodowe.

Nagrodę organizatora konkursu Młodzi Naukowcy – Kielce 2021 przyznano Mariuszowi Tomczykowi za pracę dyplomową „Zmiany powierzchni reklamowych w przestrzeni Kielc w latach 2011 – 2019 i ich przyczyny”, Nagroda rzeczowa: hulajnoga elektryczna.

Ponadto każdy z uczestników otrzymał dyplom pamiątkowy oraz publikację Bartłomieja Iwańczaka, QGIS 3.14. Tworzenie i analiza map. Natomiast promotorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymali pamiątkową publikację książkową: Jonathan F.P. Rose, Dobrze nastrojone miasto. Czego współczesna nauka, pradawne cywilizacje i ludzka natura mogą nas nauczyć o przyszłości życia w miastach.

datathon.png

 

Powrót na początek strony