Miasto Kielce uzyska większe dofinansowanie na budowę żłobków w ramach programu Maluch+

W Kielcach dzięki programowi Maluch+, utworzono 445 miejsc w żłobkach, kolejnych 200 powstanie w dwóch placówkach przy ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Tujowej. To nie koniec dobrych informacji. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zdecydowało o zwiększeniu dofinansowania na utworzenie jednego miejsca w żłobkach, z 36 tys. zł do ok. 57 tys. zł – poinformowała wiceminista Aleksandra Gajewska. Oznacza to, że dotacja z programu Maluch+ na każdy z nowych żłobków w Kielcach, wyniesie po 5 mln 700 tys. zł.

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w czwartek, 28 marca odbyły się konsultacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z samorządowcami, w sprawie realizacji programu Maluch+. Program wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Jego beneficjenci mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania takich miejsc opieki. Główne zmiany mają polegać przede wszystkim na podwyższeniu kwoty jednostkowej dla gmin z 36 tys. zł do ok. 57 tys. zł na jedno nowe miejsce opieki oraz wprowadzeniu możliwości ubiegania się o zwiększenie środków dla gmin, którym przyznano dofinansowanie w poprzednich naborach.

Za aktywny udział w rządowym projekcie, Miasto Kielce zostało docenione. Podczas wydarzenia wiceministra Aleksandra Gajewska oraz wojewoda świętokrzyski Józef Bryk, wręczyli gminom podziękowania za poprawę opieki nad dziećmi do 3 lat. Dyplom odebrał zastępca prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki.

Miasto Kielce w programie Maluch+ uczestniczy od początku jego działania, czyli od 2011 roku. Do dziś na rozwój opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat, udało się pozyskać łącznie około 14 mln zł. Dzięki pozyskanym środkom utworzono 445 miejsc w żłobkach, w tym miejsca, które dostosowano dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki.

200 nowych miejsc dla maluchów

Nowe samorządowe żłobki powstaną na osiedlach Ślichowice i Pod Telegrafem, w każdym z nich będzie po 100 miejsc dla maluchów. Jak wynika z deklaracji ministry Aleksandry Gajewskiej, kwota dofinansowania na budowę każdej z tych placówek z programu Maluch+, wzrośnie z ponad 3,5 mln zł do 5,7 mln zł.

- W przypadku tych inwestycji, kluczowym jest wzrost dofinansowania do 57 tys. zł na utworzenie jednego miejsca w tych placówkach. To są dwa osiedla, na których mamy największe zapotrzebowanie na miejsca w żłobkach. Bardzo nas cieszy ta informacja, oznacza to, że umowa na dofinansowanie budowy żłobka przy ul. Tujowej zostanie podpisana już na nową kwotę, natomiast umowa na żłobek na Ślichowicach będzie aneksowana – powiedział zastępca prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki.

Nowy żłobek na Ślichowicach powstanie na miejskiej działce przy ul. Kazimierza Wielkiego. Obecnie trwają przygotowania do opracowania dokumentacji projektowej. Budowa ruszy w przyszłym roku, a w czerwcu 2026 r. planowane jest wpisanie placówki do rejestru żłobków.

Na budowę żłobka przy ul. Tujowej, miasto złożyło wniosek o dofinansowanie z programu Maluch+ w grudniu 2023 r., został on zaakceptowany, złożono już oświadczenie o przyjęciu dotacji, pozostało jeszcze podpisanie umowy.

Obecnie w naszym mieście działa 6 żłobków i jedna filia. Łącznie mamy 733 miejsca.

Powrót na początek strony