Miasto Kielce ubiega się o Nagrodę Europy 2021

Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą w Wydziale Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej złożyło dziś wniosek aplikacyjny do Komitetu Spraw Społecznych, Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju Rady Europy.

 

„The Europe Prize” to najwyższe wyróżnienie europejskie, ustanowione w 1955 r. przez Komitet Ministrów Rady Europy. Przyznawane jest dorocznie jednej miejscowości, która podjęła wyjątkowe wysiłki na rzecz szerzenia ideału jedności europejskiej.
 

Wniosek aplikacyjny o Nagrodę Europy przygotowany został w oparciu o informacje na temat współpracy międzynarodowej Kielc, jednostek organizacyjnych Miasta oraz innych podmiotów za lata 2018 - 2020. W tym czasie w Kielcach odbyło się ponad 100 wydarzeń organizowanych, bądź współorganizowanych przez Miasto. Wśród nich znalazły się przedsięwzięcia, promujące idee solidarności europejskiej oraz współpracę ponadnarodową, takie jak Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej czy Międzynarodowe Spotkanie Miast Partnerskich. Jako Europejskie Miasto Sportu 2018 kontynuowaliśmy działania w zakresie promocji aktywności i rozwoju zdrowego stylu życia. Kielce gościły m.in. uczestników Młodzieżowych Mistrzostw Świata Kobiet w Piłce Ręcznej czy Europaragedonu.

 

Większość projektów miała charakter nowatorski i służyła wzajemnej integracji różnych grup uczestników, także mniejszości i osób niepełnosprawnych. To chociażby inicjatywy poświęcone rozwojowi kooperacji m.in. służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców, jak cykl spotkań funkcjonariuszy policji z Kielc, Erfurtu, Gotha i Winnicy czy wspólne obozy polskich i niemieckich Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

 

Stale wzmacnialiśmy więzi z naszymi miastami partnerskimi. Czas pandemii pokazał, że możemy na siebie liczyć. Miasto Kielce przekazało dary dla poszkodowanych w powodzi na Ukrainie. Pomogliśmy też chińskim Taizhou oraz Yuyao w zakupie materiałów i sprzętu do walki z wirusem. Kluczowym przedsięwzięciem było podpisanie z inicjatywy Kielc wspólnej Deklaracji 6. Europejskich Miast w Czasie Pandemii, których włodarze zadeklarowali zacieśnienie współpracy i zwiększenie wysiłków na rzecz rozwoju wymiany gospodarczej w celu przezwyciężenia negatywnych skutków pandemii.

 

Szereg projektów realizowały też jednostki organizacyjne Miasta, jak Geopark Kielce, Kielecki Park Technologiczny, Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”, BWA, Muzeum Zabawek i Zabawy czy kieleckie szkoły. Mają się czym pochwalić również nasze uczelnie wyższe.

 

- Działania Kielc w obszarze propagowania idei Zjednoczonej Europy, a także szeroko pojętej postawy proeuropejskiej zostały zauważone i docenione przez Radę Europy w ubiegłych latach. W 2015 roku nasze miasto wyróżniono Dyplomem Europejskim, rok później Flagą Europejską, zaś w 2018 roku Plakietą Honorową Rady Europy. Wierzę, że zaprezentowane we wniosku aplikacyjnym działania przyczynią się do uhonorowania Kielc najwyższym z wyróżnień europejskich - Nagrodą Europy. Byłby to wielki zaszczyt dla miasta, a jednocześnie ukoronowanie dotychczasowej pracy jego mieszkańców i władz na gruncie wzmacniania więzów łączących europejską rodzinę - podkreśla prezydent Kielc, Bogdan Wenta.

 

Z przyznaniem „The Europe Prize 2021” wiążą się środki w wysokości 20 tys. euro dla nagrodzonego miasta. Wyniki tegorocznej edycji poznamy pod koniec kwietnia, po weryfikacji wszystkich złożonych aplikacji.

Powrót na początek strony