Miasto Kielce stara się o kolejne dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład

Widok z lotu ptaka na tereny w okolicach ul. Olszewskiego oraz K. Morawieckiego
KPT

Projekt „Rozwój północnej strefy przemysłowej Miasta Kielce” zakłada kompleksowe uzbrojenie terenów w rejonie ul. Olszewskiego, Morawieckiego, Hubalczyków i Łódzkiej. Przewidywana wartość inwestycji to 102 000 000 zł, zaś wnioskowana kwota wynosi 99 960 000 zł.

Wniosek do Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja siódma - Rozwój stref przemysłowych został złożony 21 lipca 2023 r.

- Obszar ten posiada strukturę komunikacyjną, która jednak nie jest w pełni dostosowana do potrzeb istniejących tam terenów przemysłowych. Realizacja inwestycji zapewni lepszą cyrkulację ruchu i zmniejszy możliwości tworzenia zatorów komunikacyjnych. Dzięki temu firmy działające w tej części Kielc będą mogły prężniej się rozwijać, a lepsze warunki dojazdowe będą argumentem dla innych przedsiębiorców, aby myśleć o lokalizacji swojego biznesu w tej przestrzeni – mówi prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Przedmiotem projektu jest kompleksowe uzbrojenie terenów północnej strefy przemysłowej Kielc w rejonie ul. Olszewskiego, Morawieckiego, Hubalczyków i Łódzkiej. Powierzchnia obszaru wynosi ok. 136 ha. Właścicielem powyżej 50% powierzchni jest Skarb Państwa. Obszar jest spójnym funkcjonalnie terenem inwestycyjnym, na którym ulokowanych jest kilkaset firm o funkcji przemysłowej, magazynowej i biurowej, reprezentujących m.in. branże: odlewnictwo, specjalistyczna obróbka metalowa, odnawialne źródła energii, automatyka i hydraulika przemysłowa, kosmetologia, nowoczesne usługi fintechowe i IT/ICT.  Teren posiada jeszcze duże rezerwy inwestycyjne, na których planowane jest lokowanie kolejnych firm.

Inwestycja obejmuje m.in. rozbudowę ul. Hubalczyków od ul. Łódzkiej do skrzyżowania z nowobudowanym odcinkiem drogi jako przedłużenie ul. K. Morawieckiego; budowę nowego odcinka drogi od ronda u zbiegu ul. Olszewskiego i K. Morawieckiego do ul. Hubalczyków; budowę ul. S. Lindego oraz odcinka ulicy od ul. Przygodnej do ul. Łódzkiej.

Rozbudowane/przebudowane/wybudowane zostaną ulice, skrzyżowania, wiadukt nad bocznicą kolejową Elektrociepłowni oraz magistralą technologiczną, wykonane jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie, kanały technologiczne, elementy BRD, zatoki autobusowe, kanalizacja deszczowa, usunięte zostaną kolizje z sieciami infrastruktury technicznej, wykonana zostanie infrastruktura wodno-kanalizacyjna oraz inne niezbędne prace.

Przewidywana wartość inwestycji: 102 000 000 zł

Deklarowana kwota udziału własnego: 2 040 000 zł

Procentowy udział własny wnioskodawcy w realizacji Inwestycji: 2,00%

Kwota wnioskowanych środków: 99 960 000 zł

Fot. Kielecki Park Technologiczny

Powrót na początek strony