Miasto Kielce rozszerza pakiet pomocowy dla przedsiębiorców

Rozszerzamy pakiet pomocowy dla kieleckich przedsiębiorców, uzupełniając go o wsparcie dla lokatorów Kieleckiego Parku Technologicznego. Wielu z nich to młodzi przedsiębiorcy, osoby, które stawiają pierwsze kroki w świecie biznesu. Dzisiaj, w obliczu wprowadzonego w Polsce stanu epidemii, w szczególny sposób potrzebują naszej pomocy – informuje Bogdan Wenta, prezydent Kielc.

- W ramach opracowanej propozycji, dla przedsiębiorców, którzy zostali zmuszeni do znacznego ograniczenia lub zaprzestania swojej działalności, planujemy m.in. obniżyć czynsz za kwiecień bieżącego roku - będzie to obniżka od 50 do 95% w stosunku do obecnej stawki – dodaje prezydent Bogdan Wenta.

Przysługująca ulga będzie uzależniona od spadku przychodu. Na 95% ulgę będą mogli liczyć ci przedsiębiorcy, którzy w marcu br. osiągnęli przychód o 76% mniejszy (lub powyżej), niż miesiąc wcześniej.

Zakres ulg przedstawia poniższa tabela: 

Lp.

Procentowy spadek przychodu w miesiącu marcu 2020 r. w stosunku do miesiąca luty 2020 r.

Przysługująca procentowa ulga do opłat czynszowych z tytułu spadku dochodów

1

od 0 % do 39 %

0 % ulgi

2

od 40 % do 50 %

50 % ulgi

3

od 51 % do 75 %

75 % ulgi

4

76 % i powyżej

95 % ulgi

 

W celu obniżki czynszu, najemca powinien złożyć do Dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego wniosek i wskazać w nim wysokość utraty przychodu. Do wniosku należy załączyć miesięczne sprawozdania finansowe za miesiące luty i marzec oraz wniosek o udzielenie pomocy de minimis, a także informację o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w poprzednich trzech latach. Dokumenty należy złożyć do dnia 7 kwietnia 2020 r.

Dodatkowo, w kolejnych dwóch miesiącach tj. w maju i czerwcu 2020 r., lokatorzy będą mogli wnioskować o odroczenie płatności czynszu.

Ponadto najemcy lokali w Zespole Inkubatorów Technologicznych, rozliczanych w systemie ryczałtowym, którzy spełniają warunki do obniżenia czynszu, nabędą prawo do obniżenia opłaty eksploatacyjnej w miesiącu kwietniu o 30% stawki określonej w regulaminie naboru i funkcjonowania oraz w umowie najmu.

Jednocześnie, wobec wszystkich najemców lokali użytkowych, znajdujących się w budynkach będących w zarządzie Kieleckiego Parku Technologicznego w Kielcach, którzy podpisali umowy przed dniem 1 marca 2020 r., odstępuje się od dokonania waloryzacji czynszu w oparciu o roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 2020, bez konieczności składania odrębnych wniosków.

- Decydując się na tego rodzaju wsparcie, żywię głęboką nadzieję, że choć w niewielkim stopniu będziemy mogli pomóc naszym przedsiębiorcom. Większość lokatorów to młode firmy, które wymagają szczególnego potraktowania. To z myślą o nich utworzony został Kielecki Park Technologiczny i to dla nich każdego dnia staramy się uatrakcyjnić naszą ofertę - podkreśla Justyna Lichosik, dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego.

Powrót na początek strony