Miasto Kielce przygotowuje się do odnowienia siedmiu rzeźb plenerowych

Dzieła z lat 70. ubiegłego wieku stoją na dwóch śródmiejskich skwerach - Bularskiego i Szarych Szeregów. Jedna z rzeźb, zgodnie z sugestią autora, zostanie przeniesiona na skwer Szarych Szeregów z Parku Miejskiego. W planach jest utworzenie alejek, które ułatwią dostęp do rzeźb osobom z niepełnosprawnościami oraz montaż tyflomap. Miasto szuka wykonawcy, który zajmie się opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego ich restauracji oraz poprawy ekspozycji i dostępności.

Opracowany program musi umożliwić przeprowadzenie postępowania przetargowego, które wyłoni wykonawcę projektu i robót budowlanych.

Program obejmie rzeźby: „Portret mężczyzny” Adama Myjaka, „Człowiek ze złamanym nosem” Stanisława Romańczuka, „Ikar” i „Macierzyństwo” Józefa Opali, „Postać kamienna I”, Antoniego Janusza Pastwy, „Przemijanie” Janiny Barcickiej oraz "Etiuda" („Żywe wiązanie”) Wacława Staweckiego.

W programie użytkowo-funkcjonalnym muszą się znaleźć m.in. opisy zaplanowanych prac. Zaproponowane rozwiązania powinny być uzgodnione ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, zarządcami terenu, gestorami sieci, pełnomocnikiem Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta, pełnomocnikiem Prezydenta ds. osób niepełnosprawnych.

Wszystkie rzeźby będą odrestaurowane i oświetlone. Przy każdej powstanie alejka ułatwiająca dostęp osobom z niepełnosprawnościami, tabliczki informacyjne (w tym alfabetem Braille’a) i tyflomapy.

Termin składania ofert na opracowanie planu użytkowo-funkcjonalnego upływa 16 maja.

Miasto Kielce pozyskało na odnowienie siedmiu rzeźb plenerowych prawie pół miliona złotych (90% kosztów projektu) z programu „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej” prowadzonym przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ.

Fot. R. Zamojski

Dofinansowano ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej- 2024 pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Nazwa zadania: Restauracja oraz poprawa ekspozycji i dostępności kieleckich rzeźb plenerowych z lat 70 XX wieku. 

Wartość dofinansowania: 497 844,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 553 160,00 zł

Krótki opis projektu: Ogólnym celem jest przywrócenie świetności i nadanie należnej rangi ważnemu elementowi artystycznego dziedzictwa Kielc - sztuki w przestrzeni miejskiej pochodzącej z drugiej połowy XX wieku. Celem szczegółowym jest pierwszy etap konserwatorskiej renowacji, poprawy ekspozycji (w tym oświetlenie) a także dostępu dla osób z ograniczoną sprawnością (w tym niewidomych) wybranych siedmiu rzeźb z lat 70 XX wieku zgrupowanych na dwóch śródmiejskich skwerach: Bularskiego i Szarych Szeregów.  

Data podpisania umowy: 08.05.2024 r.

logo3. flaga i herb.jpg

logo1.centrum rzeźby polskiej.pnglogo1.centrum rzeźby polskiej.png

Powrót na początek strony