Miasto Kielce pozyskało środki europejskie na opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Wniosek Gminy Kielce został pozytywnie oceniony w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na opracowanie dokumentu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP KOF).

Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej będą jednym z dokumentów wymaganych przez Unię Europejską do aplikowania o dotacje unijne w perspektywie finansowej 2021-2027 dla projektów z zakresu transportu i mobilności dla miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych.

Biuro Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego działające w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi w Urzędzie Miasta Kielce wzięło udział w konkursie organizowanym przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych i  znalazło się pośród 5 beneficjentów z całej Polski, których wnioski zostały pozytywnie  ocenione.

Wyniki konkursu pod linkiem : https://www.cupt.gov.pl/konkurs/zakonczone/dzialanie-11-4-transport-miejski/

sump_UE.jpg

Powrót na początek strony