Miasto Kielce pierwszym Partnerem Samorządowym Kampanii 17 Celów

Prezydent Bogdan Wenta podpisał porozumienie z firmą CSR Consulting deklarujące przystąpienie do Kampanii 17 Celów oraz towarzyszącej jej inicjatywy edukacyjnej Dobre Cele. Tegoroczne hasło działań Kampanii 17 Celów to PARTNERSTWA PRZYSZŁOŚCI.

Celem inicjatyw jest informowanie oraz mobilizowanie szerokiego grona interesariuszy, w tym samorządów lokalnych, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych oraz biznesu na rzecz realizacji Agendy 2030.

- Złożoność i przenikanie się celów zrównoważonego rozwoju (SDGs) wymaga zaangażowania się w proces realizacji celów szerokiego grona interesariuszy reprezentujących różne środowiska tworząc w ten sposób społeczno-instytucjonalne partnerstwo na rzecz wdrażania Agendy 2030 w Polsce. To 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, które mają wyznaczać drogę do lepszego świata. Mając na uwadze wyzwania gospodarcze, społeczne i środowiskowe upatrujemy ogromną szansę w podejmowaniu partnerstw, które wpływają pozytywnie na wykreowanie wspólnej płaszczyzny działań, otwierającej nowe ścieżki rozwoju dla biznesu. Cieszymy się, że Miasto Kielce stając się Partnerem Samorządowym Kampanii 17 Celów oraz Kampanii Dobre Cele dołączy do grona instytucji pracujących na rzecz efektywnego osiągania celów zrównoważonego rozwoju. Dając przykład aktywnego zaangażowania i odpowiedzialnego wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju wewnątrz organizacji stajemy się cennym źródłem inspiracji dla innych. Osiąganie założonych celów i zadań jest możliwe dzięki wspólnym działaniom, mobilizacji sił, kreowaniu synergii i wzmocnionemu partnerstwu, które jest efektem dialogu, otwartego dla wszystkich zainteresowanych stron - mówi prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Firma CSR Consulting jest specjalizującą się w strategicznym doradztwie w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Od wielu lat wspiera największe firmy w Polsce w budowaniu pozycji lidera CSR i inspiruje do wdrażania odpowiedzialnych rozwiązań, realizując projekty takie jak Kampania 17 Celów, Polski Pakt na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych, GOZ w Praktyce czy Koalicja 5 Frakcji, które prowadzone są w szerokim partnerstwie. Dzięki nim na polskim rynku pojawiają się nowe koncepcje i rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju.

- Zróżnicowany tematycznie zakres SDGs tworzy nową perspektywę dla strategii biznesowych firm z różnych branż. Cele Zrównoważonego Rozwoju dają firmom szanse na rozwój innowacyjnych produktów i usług, otwierają na współpracę z nowymi grupami interesariuszy, a przy tym pomagają wypełniać ważną globalnie misję – wpływać na wzrost gospodarczy, rozwój społeczny czy ochronę środowiska – mówi Małgorzata Greszta, prezes firmy CSR Consulting. 

272302547_480773736902214_7631959418501371609_n.jpg

Patronat honorowy nad programem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Partnerami merytorycznymi są: Forum Odpowiedzialnego Rozwoju, GUS, UN Global Compact Network Poland i Krajowa Izba Gospodarcza.

Powrót na początek strony