Miasto Kielce najlepsze w województwie świętokrzyskim w promowaniu idei samospisu

Miasto Kielce zajęło pierwsze miejsce w w Konkursie Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Nasze miasto znalazło się w gronie 96 laureatów wyłonionych z ponad 700 gmin. Konkurs był przeprowadzony od 15 lipca do 30 września 2021 roku.

Zadaniem konkursowym było zachęcenie przez gminy jak największej liczby zobowiązanych na jej terenie osób fizycznych do dokonywania samospisu internetowego, prowadzonego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz zwiększanie świadomości obywateli o obowiązku spisowym, aktywizowanie społeczności lokalnych, zwiększenie natężenia działań promocyjnych NSP 2021.

Celem Konkursu było:

1) włączenie gmin do aktywnego promowania idei samospisu internetowego w trakcie trwania Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, m.in. poprzez działania promocyjne NSP 2021, jego propagowanie i zwiększanie świadomości obywateli o obowiązku spisowym,

2) zintensyfikowanie metody samospisu internetowego jako prostej i bezpiecznej metody wypełnienia obowiązku spisowego,

3) osiągnięcie jak najwyższego wskaźnika samospisu internetowego osób fizycznych, objętych NSP 2021 na terenie gmin,

4) budowanie wśród obywateli świadomości odpowiedzialności za państwo,

5) wyłonienie i nagrodzenie gmin o najwyższym wskaźniku samospisu internetowego osób fizycznych na terenie danego województwa.

W województwie świętokrzyskim kolejne miejsca na podium, za Miastem Kielce, zajęły: drugie miejsce gmina Morawica, trzecie Sandomierz, czwarte gmina Masłów oraz piąte Busko Zdrój.

Wyłonionym zwycięzcom Konkursu z całej Polski, zostały przyznane nagrody główne oraz nagrody dodatkowe w postaci sprzętu elektronicznego. W każdym województwie dla gminy najbardziej zaangażowanej we współpracę z urzędem statystycznym, wykazującej największą aktywność wśród społeczności lokalnej została przyznana nagroda specjalna.

Za przekazanie nagród w każdym województwie odpowiadają Komitety Konkursowe powołane przez upoważnionego Dyrektora Urzędu Statystycznego.  

Powrót na początek strony