Miasto Kielce na Forum Inteligentnego Rozwoju

Forum Inteligentnego rozwoju.jpeg

Forum Inteligentnego Rozwoju to prestiżowe wydarzenie poświęcone upowszechnianiu innowacyjnych technologii,  inteligentnych rozwiązań dla miast i mieszkańców, prezentacji potencjału samorządów, firm i instytucji. Miasto Kielce podczas Forum reprezentowała zastępca prezydenta Kielc, Agata Wojda, dyrektor KPT Justyna Lichosik oraz pracownicy Biura ds. Przedsiębiorczości i Centrum Obsługi Inwestora.

Miasto Kielce po raz pierwszy uczestniczyło w Forum, promując potencjał gospodarczy. W panelu dyskusyjnym pt. „Dostępny samorząd - rozwój miast, psychologiczne, socjologiczne aspekty budowy miast” udział wzięła Agata Wojda, zastępca prezydenta Kielc. Dyskusja dotyczyła  m.in. budowania miasta inteligentnego, przestrzeni publicznej, komfortu życia, rozwoju.

Podczas panelu zostały poruszone kwestie związane z dostosowaniem miasta do potrzeb różnych grup społecznych, w tym osób wymagających szczególnego wsparcia, tj. niepełnosprawnych. Prezydent Wojda nawiązała do rozwiązań zastosowanych w Centrum Komunikacyjnym w Kielcach - w budynku dworca autobusowego. Dyskusja toczyła się także  wokół  rozwiązań smart city, stosowanych przez samorządy, dostarczanych przez innowacyjne firmy. Podniesiono kwestę lepszego wykorzystywania map akustycznych do inteligentnego zarządzania miastem.

Udział w panelu dyskusyjnym był doskonałą okazją do zaprezentowania potencjału miasta, atrakcyjności, stosowanych rozwiązań.

Obok prezydent Agaty Wojdy udział w panelu udział wzięli: Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, dr Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Zabrza, prof. Jan Kaźmierczak, Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska.

Na Forum Inteligentnego Rozwoju Kielce były reprezentowane nie tylko przez Urząd Miasta Kielce i KPT. Wkład merytoryczny do dyskusji podczas wydarzenia wniosła pani Barbara Gawdzik, prorektor do spraw kształcenia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Pani prorektor uczestniczyła w jednym z istotniejszych paneli – „Quo Vadis Life Science”, który zgromadził kilkoro profesorów z najlepszych uczelni w Polsce. W strefie wystawców prezentowała się natomiast kielecka firma – FPD spółka doradztwa podatkowego.

Konferencje z cyklu "Forum Inteligentnego Rozwoju" to przede wszystkim miejsce, które umożliwia  nawiązywanie kontaktów i wymianę doświadczeń w czasie konferencyjnych paneli oraz rozmów kuluarowych.

Forum służy nawiązywaniu trwałych relacji między przedsiębiorcami, polskimi naukowcami ukierunkowanymi w swym działaniu na współpracę z biznesem, inwestorami oraz  samorządowcami stwarzającymi atrakcyjne warunki do lokowania biznesu w swoich regionach. 

Merytoryczna część Forum Inteligentnego Rozwoju to w sumie 3 dni spotkań, paneli dyskusyjnych, networkingu i solidna dawka wiedzy. Każdy dzień dedykowany jest innym aspektom inteligentnego rozwoju. Są to m.in. panele poświęcone nowym technologiom – głównie z udziałem przedstawicieli świata nauki oraz prezesów zarządów i dyrektorów innowacyjnych przedsiębiorstw; tematyka efektywnych partnerstw na rzecz innowacji oraz zarządzania organizacyjnego, smart city – rozwój miast, a także samorząd 4.0; szkolenia, prezentacja Wrocławskiego Parku Technologicznego, „Sukces pisany szminką”, trendy w przemyśle przyszłości, patenty.

Powrót na początek strony