Miasteczko ruchu na Podkarczówce. Do nauki zasad korzystania z dróg

Miniaturowe jezdnie, znaki i przejście dla pieszych - przy Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Krzemionkowej 1 powstało nowoczesne miasteczko ruchu. Projekt został zrealizowany w ramach Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego.

Na zadanie „Dziecięce miasteczko ruchu” w ubiegłorocznej edycji KBO głos oddało 866 kielczan.

Miejsce, gdzie najmłodsi będą mogli ćwiczyć prawidłowe poruszanie się po drogach, powstało na terenie zarządzanym przez szkołę, między istniejącym placem zabaw a ulicą Kalcytową.

Miasteczko ruchu tworzą jezdnie dwukierunkowe i jednokierunkowe wykonane z kostki betonowej bezfazowej. Powstało przejście dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej, skrzyżowanie z drogą podporządkowaną i próg zwalniający. Żeby można było ćwiczyć włączanie się do ruchu wyróżniono fragment drogi jednokierunkowej.

Jak na prawdziwych drogach, w miasteczku wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Na stałe zostało zamontowanych 18 mini znaków drogowych – ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne i uzupełniające.  

Dodatkowo zostały wykonane drogi dojazdowe i dojście do miasteczka. Zamontowano także elementy małej architektury: 3 stojaki rowerowe, 2 kosze na śmieci, ławkę parkową i tablicę z regulaminem. Teren między alejkami został obsiany trawą. Miasteczko ruchu jest ogrodzone.

Zgodnie z założeniem autorów projektu w miasteczku, poprzez zabawę, młodzi ludzie mogą m.in. przygotowywać się do umiejętnego i bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych. Przestrzeń ma zachęcać najmłodszych do zabaw na świeżym powietrzu i być swojego rodzaju kompleksem rekreacyjno-edukacyjnym dla całych rodzin.

Koszt inwestycji pn. „Budowa dziecięcego miasteczka ruchu przy Szkole Podstawowej nr 31 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1" to 152 163,10 zł. Wykonawcą prac była firma „Konkret” z Kielc.  

Powrót na początek strony