Mapa innowacji. Projekty z Kielc promowane w internecie

Mapa Innowacji.png

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało i udostępniło w internecie Cyfrową mapę innowacji. Jest to narzędzie prezentujące projekty technologiczne wdrażane przez samorządy poszczególnych regionów do usprawnienia i podniesienia jakości usług. Na mapie znalazło się 6 projektów z Kielc, z czego aż 4 zaproponowane przez Kielecki Park Technologiczny.

Z mapy można się dowiedzieć o projektowanych i wdrożonych przez KPT innowacjach. Cały projekt rozbudowy infrastruktury Parku opierał się na wykorzystaniu inteligentnych rozwiązań. Można do nich zaliczyć zdalne liczniki poboru mediów, liczne instalacje fotowoltaiczne na budynkach i zdalne zarządzenie inkubatorem logistycznym, którego budowa rozpocznie się w ciągu najbliższych miesięcy. Na mapie wyróżnione zostały również inne projekty takie jak Chatbot SAM usprawniające  komunikację pomiędzy lokatorami, gośćmi i pracownikami Parku.

Na uwagę zasługuje pilotażowy projekt „Inwentaryzacja i analiza zajęć pasa drogowego” z wykorzystaniem skaningu laserowego do określenia ilości reklam w przestrzeni publicznej oraz realizowany przez Miasto Kielce innowacyjny w skali kraju system kontroli i monitoringu odbioru odpadów komunalnych.   

Mapa jest dostępna pod adresem https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/mapa-innowacjii ciągle można do niej zgłaszać nowe projekty. Stanowi zbiór dobrych praktyk, z których entuzjaści mogą czerpać inspirację do projektowania i wdrażania nowych technologii z zakresu sztucznej inteligencji i internetu rzeczy.

Powrót na początek strony