Liderzy ekonomii społecznej 2022 nagrodzeni

Podmioty, samorządy i przedsiębiorstwa, które w sposób szczególny wspierają sektor ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim uhonorowane zostały podczas tegorocznej Gali Ekonomii Społecznej. Nagrodzono także dziennikarzy i ich prace o tematyce społecznej oraz dotyczącej działalności NGO w regionie. Gościem wydarzania był prezydent Kielc Bogdan Wenta.

W tym roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w konkursie „Lider Ekonomii Społecznej” wpłynęło 31 aplikacji. Konkurs pt. „Lider Ekonomii Społecznej”, którego organizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu pozakonkursowego Świętokrzyska Ekonomia Społeczna, przeprowadzony został po raz 7.

Każdego roku wybierane i nagradzane są samorządy, firmy oraz podmioty ekonomii społecznej, które w sposób szczególny przyczyniają się do wspierania sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim, promując postawy zgodne z ideą odpowiedzialności społecznej, przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu.

Laureaci konkursu Lider Ekonomii Społecznej”:

Kategoria I. Samorząd prospołeczny:
do 20 tys. mieszkańców: gmina Łopuszno
powyżej 20 tys. mieszkańców: Powiat Kielecki
Kategoria II. Biznes prospołeczny:
mikro i małe przedsiębiorstwa: Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
średnie i duże przedsiębiorstwa: Probudex Kopalnia Kruszyw Łagów „V”
Kategoria III. Podmiot ekonomii społecznej: Zakład Aktywności Zawodowej Manufaktura Pietraszki.
Nagroda Specjalna trafiła do gminy Bieliny.

Podczas Gali Ekonomii Społecznej rozstrzygnięty został także, organizowany po raz trzeci, konkurs kierowany do dziennikarzy, piszących w sposób przystępny o sprawach społecznych, ekonomii społecznej i lokalnych inicjatywach w tym obszarze. Jego celem jest wyróżnienie inicjatyw i działań, realizowanych w obszarze ekonomii społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego, pogłębienie wiedzy mieszkańców regionu o ekonomii społecznej, jak również pobudzenie w środowisku dziennikarskim zainteresowania tym obszarem.

Laureaci konkursu:

Pierwsze miejsce – Paulina Baran za artykuł pn. „Potrafią tworzyć cuda i podbijają serca ludzi” – artykuł opublikowany został w Echu Dnia i prezentuje plany otwarcia w Kielcach kawiarni prowadzonej przez osoby niepełnosprawne.
Drugie miejsce – Marlena Wojnowska za audycję telewizyjną pn.:„Biznesowe Partnerstwo od Za(RA)Z”, audycja została wyemitowana w TVP3. Audycja przedstawia działalność Zakładu Aktywności Zawodowej Manufaktura Pietraszki.
Trzecie miejsce – Emilia Sitarska za audycje radiowe pn. „Bary Anielskie Jadło znowu otwarte”, przedstawiające opis działalności Fundacji Anielskie Skrzydła.

Z uwagi na wkład w rozwój ekonomii społecznej na terenie Miasta Kielce wyróżnienie otrzymał również samorząd Kielc.

Powrót na początek strony