Licealiści z Kielc i Winnicy wezmą udział w innowacyjnym projekcie

„Magia, gusła, czarownicy? Eko- życie spod Łysicy!” to tytuł projektu edukacyjno- wychowawczego realizowanego przez V Liceum Ogólnokształcące im. ks. P. Ściegiennego w Kielcach, a finansowanego przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży z dotacji MEiN.

Projekt V LO, jako jedyny z województwa świętokrzyskiego, przeszedł pomyślnie weryfikację merytoryczną PURWM i został zaakceptowany do realizacji w regionie.

- Jego celem jest odkrywanie wspólnej dla młodych Europejczyków tożsamości i korzeni kulturowych, mających swoje źródło w dziedzictwie przeszłości i kultury - mówi Justyna Kukułka, dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach. - Zaplanowane do realizacji zadania wzmocnią u młodych ludzi świadomość więzi kulturowych, zachęcą do sięgania po wiedzę naszych przodków, wyjaśnią potrzebę  postaw ekologicznych. Ponadto licealiści, dzięki kontaktom z artystami ludowymi, botanikami, pasjonatami naszego regionu i natury, odkryją, że przeszłość warunkuje teraźniejszość i naszą przyszłość - dodaje.

Dzięki inicjatywie licealiści z Kielc i Winnicy będą mogli również poszerzyć swoją świadomość ekologiczną, bowiem działania projektowe zmierzają do wykazania relacji pomiędzy naturą a kulturą. Młodzież wspólnie spędzając czas w sercu Gór Świętokrzyskich - w Świętej Katarzynie, przejdzie cykl różnych aktywności: warsztatów, wykładów, wycieczek, gier edukacyjnych. 

Wizyty w atrakcyjnych dla ziemi świętokrzyskiej muzeach, osadach, parkach i innych instytucjach ukażą młodym bogactwo kulturowe naszego regionu. Pozwolą też na porównanie zebranych doświadczeń i na ich efektywne wykorzystanie w planowaniu kariery osobistej.

W realizację przedsięwzięcia zaangażował się Urząd Miasta Kielce, wspierając inicjatywę finansowo i merytorycznie. 

Powrót na początek strony