Lepsze warunki dla podopiecznych DPS im. F. Malskiej

Uroczystym odbiorem inwestycji zakończył się projekt pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej o windę zewnętrzną z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych”. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało dzięki zaangażowaniu środków Miasta Kielce i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W wydarzeniu udział wzięła wiceprezydent Kielc Bożena Szczypiór.

Nowa winda poprawi komfort życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, ułatwi poruszanie się w budynku oraz przyczyni się do zwiększenia samodzielności około 100 przewlekle somatycznie chorych.

Wartość całkowita projektu to prawie 600 tys. zł, w tym wkład własny Miasta Kielce wynosi 300 tysięcy, a pozostałe 263 tys. zł to dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakres robót budowlanych objął budowę szybu windowego, roboty elektryczne, rozbiórkowe, ziemne, izolacyjne, żelbetowe, murowe, okładzinowe i posadzkowe. Poprawiono pokrycie i konstrukcję dachu oraz wykonano elewację, stolarkę drzwiową i kostkę betonową przy budynku.

Uczestnikami wydarzenia byli także przedstawiciele świętokrzyskich parlamentarzystów, samorządu, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Rady Miasta Kielce.

Źródło i foto: www.swietokrzyskie.pro

Nowa winda dla DPS (2).JPG

Powrót na początek strony