Laptopy, tablety i zestawy dostępu do internetu trafią do uczniów

Do Urzędu Miasta trafił już elektroniczny sprzęt do nauki zdalnej, który wkrótce zostanie przekazany kieleckim uczniom.

- To 50 sztuk laptopów, 15 tabletów oraz 10 zestawów dostępu do internetu LTE z opłaconym na pół roku abonamentem. Urządzenia są obecnie konfigurowane przez naszych informatyków i po weekendzie zostaną doręczone do szkół - informuje Bogdan Wenta, prezydent Kielc.

Miasto Kielce złożyło wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa na dofinansowanie zakupu urządzeń, który został pozytywnie rozpatrzony. Dzięki temu, miasto otrzymało dotację w wysokości blisko 100 tysięcy złotych.

Sprzęt trafi do potrzebujących uczniów i pozwoli na ich dalszą naukę zdalną. - Otrzymają je te osoby, którzy nie posiadają żadnego komputera, lub w domu znajduje się jedno urządzenie na kilkoro dzieci, przez co proces edukacyjny jest mocno utrudniony – wyjaśnia prezydent Bogdan Wenta.

Z informacji pozyskanych od dyrektorów szkół, w Kielcach jest około 20 uczniów, którzy nie mają żadnego dostępu do komputera i internetu. Tym uczniom nauczyciele przekazywali dotąd zadania w wersji papierowej - rodzice odbierali je ze szkoły w kopercie.

Ponadto około 330 uczniów ma utrudniony dostęp do komputera lub internetu - w domu znajduje się jeden komputer na kilkoro dzieci w domu, u niektórych występują także problemy z dostępem do sieci.

O zasadności użyczenia sprzętu decydować będzie dyrektor szkoły. Sprzęt będzie użyczany rodzicom na podstawie umowy użyczenia, zgodnie z Kodeksem Cywilnym, na czas zawieszenia zajęć.

Powrót na początek strony