Łapmy wodę w Kielcach - happening na Placu Artystów

Na Placu Artystów w Kielcach we wtorek stanęła widowiskowa instalacja z makiet drzew i niebieskiej ogromnej wstęgi symbolizującej wodę. W ten sposób Fundacja ekologiczna ARKA zachęcała Kielczan do oszczędzania wody.

Happening ŁAPMY WODĘ, to element ogólnopolskiej trasy edukacyjnej ZIELONA RĘKA. Podczas niej w formie instalacji, wystaw, posterów, warsztatów i konkursów organizatorzy akcji informują uczestników o prostych działaniach proekologicznych, które każdy z nas może wprowadzić do swojego życia.

Partnerem akcji jest Urząd Miasta Kielce, który od kilku lat współpracuje z Fundacją ARKA w realizacji różnych imprez proekologicznych. Podczas wydarzenia na Placu Artystów, pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska promowali działania ekologiczne prowadzone w mieście, między innymi zakładanie łąk kwietnych.

Powrót na początek strony