Kwalifikacja wojskowa 2020

INFORMACJA W SPRAWIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2020 ROKU

Prezydent Miasta Kielce informuje, że zgodnie z zarządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego Nr 152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej  w 2020 r. na terenie województwa świętokrzyskiego od dnia 3 lutego do dnia 13 marca  2020 r.  na terenie miasta Kielce przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Kielcach badająca osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta Kielce będzie miała siedzibę w dawnym budynku Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przy ul. Zamkowej 5 w Kielcach (pomiędzy Domem Praczki a Domem Środowisk Twórczych).

Obowiązek stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej obejmuje mężczyzn urodzonych w 2001 roku i starszych, którzy do tej pory nie dopełnili obowiązku zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej. Ponadto, do kwalifikacji mogą zostać wezwane osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej. Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej winny zabrać  ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • dokumentację medyczną, (jeżeli taką posiadają),
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy.

Jeżeli osoba z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, jest obowiązana  do zawiadomienia o tym fakcie organ wzywający najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny, które nie pozwalają na stawienie się w tym terminie. Wówczas zostanie wyznaczony nowy termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie pod nr telefonów - 41 36 76 580 lub 603 744 230 albo osobiście w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Kielce, przy ulicy Karola Szymanowskiego 6 pok. 97.

Rocznik podstawowy – 2001 – 821 mężczyzn oraz  14 kobiet
Roczniki starsze do 24 roku życia – 99 mężczyzn 

Zobacz też:
Obwieszczenie Wojewody świętokrzyskiego z dnia 16 stycznia 2020 r.

Powrót na początek strony