Koronawirus - obowiązek zasłaniania ust i nosa

Od 16 kwietnia rząd wprowadza obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych. Możemy w tym celu użyć maseczki, którą można kupić lub zrobić samodzielnie, można też założyć szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos.

W jakich miejscach zasłaniać twarz?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów nakaz obowiązywać ma podczas przebywania w miejscach ogólnodostępnych, w urzędach, sklepach i na targowiskach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy, w tym na drogach i placach oraz w obiektach kultu religijnego.

Obowiązek dotyczy też środków publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdów, w których poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie.

Obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych został wprowadzony do odwołania

Zwolnienia z obowiazku zakrywania nosa i ust

Przepisu nie stosuje się m.in. do dzieci w wieku do lat dwóch oraz osób, które nie są w stanie zakrywać ust lub nosa z powodu z trudności w oddychaniu, albo niezdolnych do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa.

Przepisu nie stosuje się również w przypadku poruszania się osób, które wspólnie zamieszkują lub gospodarują pojazdem przeznaczonym do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

W jakich sytuacjach można odsłonić twarz?

W przypadku legitymowania osoby w celu ustalenia jej tożsamości przez organy uprawnione, albo konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby przez inne osoby w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności zawodowych można żądać odkrycia ust i nosa.

Ministerstwo Zdrowia akcentuje, że zakrywanie ust i nosa nie będzie zwalniało z obowiązku zachowania bezpiecznej odległości - dwóch metrów.

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, od 2 kwietnia sklepy mają obowiązek zapewnić klientom rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk. Wprowadzony obowiązek ma dodatkowo chronić przed rozprzestrzenianiem epidemii.

Powrót na początek strony