Konsultacje społeczne ws. Wzgórza Karscha

W Instytucie Dizajnu odbyły się konsultacje społeczne ws. rewitalizacji Wzgórza Karscha w Kielcach. Spotkanie było podzielone na 2 części.
 
Podczas pierwszej, wykładowej, swoje wystąpienia zaprezentowali mgr Krzysztof Myśliński – Muzeum Historii Kielc, dr inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec – Politechnika Krakowska, mgr inż. arch. Marek Pak – SARP Kielce. Dotyczyły one zarówno historii Wzgórza Karscha, istniejącego tu dawniej browaru, a także wykorzystania terenów poprzemysłowych, mających wartość historyczną, w innych miastach.
 
Druga część to już praca warsztatowa z makietą. W niej udział wzięli m.in. pracownicy Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta. Chętni mogli w dowolny sposób przedstawić, formę zagospodarowania przestrzeni, która wg nich będzie najbardziej atrakcyjna dla mieszkańców.
 
Wypracowane wnioski posłużą do sporządzenia raportu, który pozwoli na wprowadzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce dla tego obszaru. Dokument ma być gotowy do końca lutego.

Powrót na początek strony