Konsultacje społeczne ws. przygotowania strategii rozwoju miasta

Od początku lutego trwają konsultacje społeczne dotyczące przygotowania strategii rozwoju miasta 2030+. Do końca miesiąca można wypowiedzieć się w ankiecie, zawierającej pytania dotyczące jakości życia w Kielcach, stanu infrastruktury, dostępności usług publicznych i ochrony środowiska. To właśnie mieszkańcy mają największy wpływ na kierunek, w którym podążać będzie stolica województwa świętokrzyskiego.

Elementem konsultacji były również warsztaty. Przygotowali je pracownicy Szkoły Głównej Handlowej. Opracowali oni również prezentację, w której ukazują potencjał inwestycyjny Kielc i województwa. Ich zdaniem jest on w dużej mierze niewykorzystany. Wpływ na to ma m.in. fakt, że dotychczas istniał tu wyłącznie tzw. przemysł tradycyjny.

W warsztatach wzięło udział ok. 100 osób. Wśród nich byli zarówno przedstawiciele biznesu, samorządu czy środowiska naukowego.

Powrót na początek strony