Konsultacje społeczne w sprawie koncepcji programowej przebudowy ul. Leśniówka i Posłowickiej

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dla inwestycji pn.: „Koncepcja programowa rozbudowy i przebudowy ul. Leśniówka i ul. Posłowickiej w Kielcach”. Uwagi można składać od 27 kwietnia do 18 maja br. przez portal Idea Kielce.

Przedmiotem konsultacji jest koncepcja programowa rozbudowy i przebudowy ul. Leśniówka i ul. Posłowickiej, która obejmuje przedmiotowe ulice oraz skrzyżowanie ul. Chorzowskiej, ul. Charsznickiej i ul. Posłowickiej.

Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczności z planowanym zamierzeniem, jak również zebranie opinii i uwag w celu dokonania wyboru optymalnego rozwiązania.

Objęty opracowaniem odcinek rozpoczyna się od istniejącego skrzyżowania ulicy Posłowickiej z ulicą Chorzowską. Zaprojektowano przebudowę istniejącego skrzyżowania na rondo jednopasowe, czterowylotowe. Rozwiązanie umożliwia obsługę wszystkich istniejących wlotów, w tym ulicy Charsznickiej. W rejonie skrzyżowania zaprojektowano zatoki autobusowe na wszystkich wlotach oraz chodniki z przejściami pieszymi umożliwiające dojście od przystanków. Zaproponowane rozwiązanie ulicy Charsznickiej umożliwia dalszą budowę tej drogi, w ramach kolejnych opracowań.

Szczegółowe informacje, pełna „Koncepcja programowa rozbudowy i przebudowy ul. Leśniówka i ul. Posłowickiej w Kielcach” oraz rysunki techniczne poszczególnych odcinków, plany sytuacyjne i rysunki zbiorcze sieci infrastruktury technicznej dostępne są na portalu Idea Kielce.

Powrót na początek strony