Konsultacje Społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Trwają konsultacje społeczne dokumentów pn. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP KOF) wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko. Konsultacje odbędą się w dniach od 24 lipca do 28 sierpnia 2023 r. W dniach 8, 10 oraz 17 sierpnia zapraszamy na spotkania online i stacjonarne.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (z ang. Sustainable Urban Mobility Plan czyli SUMP) to długofalowy dokument opracowany w celu poprawy mobilności w obszarze funkcjonalnym w sposób zrównoważony, kładąc główny nacisk na rozwój transportu publicznego, ruchu rowerowego oraz pieszego.

Celem SUMP jest zmniejszenie negatywnych skutków transportu miejskiego na środowisko, poprawę bezpieczeństwa oraz zwiększenie efektywności i dostępności systemów transportowych. Dokument został opracowany przy współpracy z mieszkańcami, organizacjami społecznymi, przedsiębiorstwami i innymi interesariuszami, aby uwzględnić różnorodne perspektywy i potrzeby społeczności lokalnej.

SUMP zakłada wdrażanie różnorodnych działań, m.in. rozwijanie sieci transportu publicznego, integrację przewoźników, budowę infrastruktury dla rowerów i pieszych oraz zachęcanie do korzystania z pojazdów niskoemisyjnych.

W związku z końcową fazą tworzenia dokumentu zapraszamy do zapoznania się z Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP KOF) wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko, które są dostępne do pobrania: https://www.viavistula.pl/realizacje/sump-kof

Poza konsultowanymi dokumentami w linku znajduje się również formularz do zgłaszania uwag, który należy odesłać na adres office@viavistula.pl.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców KOF do wzięcia udziału w spotkaniach, na których prezentowany będzie projekt SUMP oraz odniesienie do Prognozy Oddziaływania na Środowisko.

1. Spotkanie Online na Platformie Microsoft Teams:

Data: 8 sierpnia, godzina 17:30
Platforma MS Teams: https://tiny.pl/c7brl 

2. Spotkanie Stacjonarne w Kielcach:

Data: 10 sierpnia, godzina 17:30
Miejsce: Kielce, ul. Rynek 1 (Sala Konferencyjna Rady Miasta)

3. Kolejne Spotkanie Online na Platformie Microsoft Teams:

Data: 17 sierpnia, godzina 17:30
Platforma MS Teams: https://tiny.pl/c7b9f 

FE Infrastruktura i Środowisko  RP  EU Fundusze Strukruralne i Inwestycyjne.jpg

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Ogloszenie Prezydenta.pdf PDF 624.67 KB
Powrót na początek strony