Konsultacje społeczne

Rozpoczęły się konsultacje społeczne prognozy oddziaływania ma środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City”. Ankieta potrwa do 31 stycznia 2022 roku.

Nadrzędnym celem prognozy jest określenie potencjalnych skutków w środowisku, jakie mogą wystąpić po wdrożeniu zapisów projektowanego dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City”. Ma ona również za zadanie przedstawienie zaleceń o charakterze przeciwdziałania lub minimalizacji dla wszelkich jego ewentualnych negatywnych oddziaływań. Prognoza powinna wspierać proces decyzyjny dla realizacji inwestycji ingerujących w stan środowiska.

Wszystkie dokumenty oraz formularz zgłaszania uwag są dostępne na stronie https://idea.kielce.eu.

Powrót na początek strony