Konsul generalny Francji w Krakowie gości w Kielcach

Z wizytą w Urzędzie Miasta Kielce przebywał konsul generalny Francji w Krakowie Cédric Peltier. W spotkaniu z konsulem udział wzięła prezydentka Kielc Agata Wojda oraz jej zastępca Łukasz Syska. Spotkanie miało charakter kurtuazyjny, wśród podjętych tematów szczególną uwagę zwrócono na wzmocnienie współpracy w obszarze edukacji i kultury.

Wizyta w ratuszu to jeden z punktów programu pobytu Konsula w Kielcach. Oprócz spotkania z Prezydentką Kielc Cédric Peltier odbył rozmowę z wojewodą świętokrzyskim Józefem Brykiem i zwiedził Dawny Pałac Biskupów Krakowskich. Na popołudnie zaplanowane zostało spotkanie z obywatelami francuskimi mieszkającymi w Kielcach.

Cédric Peltier jest konsulem w Polsce od września 2023 r. Pracę we francuskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych w rozpoczął w 2003 r. Następnie był m.in. szefem wydziału konsularnego w Bratysławie oraz w Bagdadzie, a także szefem francuskiego biura w Adelajdzie, gdzie odpowiadał za stosunki dwustronne pomiędzy Francją i Australią Południową. W latach 2020-2022 pełnił funkcję szefa departamentu zgodności i konkurencji w departamencie dyplomacji ekonomicznej w głównej dyrekcji globalizacji, kultury, edukacji i rozwoju międzynarodowego we francuskim Ministerstwie Europy i Spraw Zagranicznych. Był również zastępcą dyrektora w Dyrekcji ds. Francuzów mieszkających poza granicami Francji i administracji konsularnej.

Wśród miast partnerskich Kielc znajduje się francuskie miasto Orange. Umowa podpisana została w 1992 roku i dotyczy współpracy w zakresie gospodarki, ochrony środowiska naturalnego, kultury i szkolnictwa, turystyki, sportu oraz administracji lokalnej.

Powrót na początek strony