Konkurs "Twoja obojętność, NASZE powietrze"

Urząd Miasta Kielce zaprasza do wzięcia udziału w konkursie pod hasłem "Twoja obojętność, NASZE powietrze". Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu muralu, wieloformatowego malowidła ściennego. Projekt zostanie przeznaczony do realizacji na ścianie budynku przy ul. Grunwaldzkiej 43.

Mural powinien nawiązywać do jakości powietrza co za tym idzie ochrony środowiska naturalnego. Celem konkursu jest m.in. zwrócenie uwagi Kielczan na problem zanieczyszczenia powietrza i jego konsekwencje zdrowotne oraz zmiany dotychczasowych nawyków na bardziej ekologiczne. Poza tym chodzi o wykorzystanie sztuki muralu jako ciekawej i alternatywnej formy przekazu artystycznego oraz podniesienie walorów estetycznych miasta.

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich pełnoletnich sympatyków sztuki muralu: artystów amatorów i profesjonalistów. Konkurs ma charakter indywidualny lub grupowy (max. 3 osoby). Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace autorskie – wykonane samodzielnie przez uczestnika/ów konkursu, dotąd niepublikowane w Internecie, w książkach i czasopismach, nienagradzane w innych konkursach.


Kartę zgłoszeniową należy przesłać do 15 lutego, a termin nadsyłania prac mija 19 kwietnia 2021 r.

 

Projekty Muralu z dopiskiem Konkurs „Twoja obojętność, NASZE powietrze” z nadanym wcześniej KODEM uczestnika konkursu (o czym zainteresowani zostaną powiadomieni),

można przesłać drogą pocztową za pośrednictwem kuriera lub składać osobiście pod adres:

U R Z Ą D  M I A S T A  K I E L C E Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Kielce 25- 659 ul. Strycharska 6.

Powrót na początek strony