Konkurs na kandydata na dyrektora "Kubusia" - ważna informacja

Informujemy, iż w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną wniosek oraz wymagane dokumenty na konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" należy składać wyłącznie drogą pocztową na adres Urząd Miasta Kielce, Wydział Organizacji i Kadr 25-303 Kielce, ul. Rynek 1 lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Dopuszcza się również możliwość dostarczenia aktualnego zaświadczenia o stanie zdrowia, o którym mowa  w § 4, pkt. 3 ogłoszenia w terminie późniejszym, nie później jednak niż przed drugim etapem postępowania konkursowego.

Powrót na początek strony