Konferencja prezydenta Kielc Bogdana Wenty

W piątek, 4 listopada odbyła się konferencja prasowa prezydenta Bogdana Wenty. Uczestniczyli w niej także wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kielce Anna Kibortt i radny Semiku Województwa Świętokrzyskiego Grzegorz Świercz.

Podczas spotkania z dziennikarzami prezydent Bogdan Wenta oraz goście konferencji odnieśli się do ostatniej sesji Rady Miasta Kielce. W czwartek, 3 listopada radni dyskutowali m.in. nad projektami uchwał w sprawie cen biletów komunikacji miejskiej, wysokości opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania oraz określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Wszystkie projekty dotyczyły kwestii związanych ze zwiększeniem przychodów do budżetu miasta.

Ze względu na trudną sytuację finansową samorządu, spowodowaną inflacją, rosnącymi cenami towarów i usług, rosnącymi kosztami komunikacji miejskiej oraz obsługi długu, władze Kielc zmuszone są do podejmowania decyzji o podwyżkach.

Uchwały nie otrzymały aprobaty Rady Miasta Kielce.

-  Drodzy mieszkańcy Kielc, dzisiaj zwracam się za pośrednictwem mediów właśnie do Was – mówił prezydent Kielc Bogdan Wenta. - O tym, że sytuacja finansowa samorządów jest trudna mówiłem już wielokrotnie. Złożyły się na nią w największej mierze pandemia, wojna w Ukrainie, inflacja na niespotykanym przez kilkadziesiąt lat poziomie, wzrost cen towarów i usług, a także kosztów związanych z obsługą kredytów. Dla takich niełatwych czasów potrzebne jest podejmowanie niepopularnych, niepopulistycznych, a jednocześnie koniecznych dla Miasta decyzji. Zaproponowane przeze mnie rozwiązania, które były konsultowane z wieloma osobami, także Radnymi Miasta Kielce, czyli waszymi przedstawicielami mogły z jednej strony pomóc finansom miejskim, a także zrealizować nasze powinności względem innych instytucji takich jak np. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Chcę przypomnieć, że zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym Gmina realizuje szereg zadań obowiązkowych i fakultatywnych, czyli dobrowolnych. W przypadku ograniczeń budżetu Miasta, będziemy musieli skupić się w pierwszej kolejności na tych obowiązkowych. Ucierpieć mogą wtedy działania związane z instytucjami kultury, oświaty czy działania promocyjne – powiedział prezydent.

Zapis konferencji prasowej

Powrót na początek strony