Konferencja prasowa w sprawie rewaloryzacji Parku Miejskiego

W środę, 3 lutego przedstawiciele Urzędu Miasta Kielce spotkali się z dziennikarzami na konferencji prasowej. Celem było wyjaśnienie wątpliwości dotyczących założeń projektu rewaloryzacji Parku Miejskiego im. Stanisława Staszica.


W spotkaniu z dziennikarzami kieleckich mediów uczestniczyli: z-ca prezydenta Kielc Arkadiusz Kubiec, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Agata Binkowska oraz jej zastepczyni Aleksandra Woźniak-Czaplarska, Krzysztof Myśliński z Muzeum Historii Kielc, menager centrum Kielc Rafał Zamojski, Sebastian Wróblewski, architekt krajobrazu/UM Kielce oraz Marcin Batóg, rzecznik Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach.

 

Prezentujemy zapis wideo z konferencji prasowej:

 

1 lutego rozpoczął się pierwszy etap rewaloryzacji Parku Miejskiego im. Stanisława Staszica w Kielcach. Prace związane z konserwacją zieleni obejmować będą podstawowe i zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne. Działanie te zostały poprzedzone inwentaryzacją dendrologiczną wykonaną dla Urzędu Miasta w 2019 roku.

- Jest to dla nas wszystkich bardzo ważny projekt, pracujemy na bardzo ważnym dla nas wszystkich zabytkowym terenie ze starodrzewiem, którego pielęgnacja wymaga szczególnej uwagi. Projekt został sporządzony w 2018 roku, a żeby go zrealizować w obszarze zabytkowym, wymagane są niezbędne dokumenty. Zarówno ze strony konserwatorów zabytków, jak i również dendrologów i arborystów. Ponieważ pielęgnacja takiego drzewostanu jest bardzo złożona, chciałabym zdementować informacje, które pojawiają się w social mediach. Dokumentacja, która znajduje się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska jest wykonana bardzo fachowo z ogromną starannością - wyjaśniała Agata Binkowska, dyr. Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska UM Kielce.

- Dla gospodarki drzewostanem w obiekcie zabytkowym musi być wykonana opinia i podkłady dendrologiczne i dla drzewostanu w Parku Miejskim taki podkład mamy. Projekt jest ogólnie dostępny na stronie UM Kielce, mogą Państwo również skorzystać z niego na miejscu i zapraszam też mieszkańców do tego, aby zobaczyli, jaki jest plan tejże rewaloryzacji Parku Miejskiego - powiedziała Agata Binkowska.

 

Zobacz prezentację dotyczącą rewaloryzacji Parku Miejskiego w Kielcach

 

Pierwszy etap prac rewaloryzacyjnych w Parku Miejskim polega głównie na pielęgnacj zielenii, ale też na pozbywaniu się samosiejek i drzew, które są suche, albo też opatrzone chorobami. Podstawowej pielęgnacji poddanych zostanie 699 drzew, które są w dobrej i średniej kondycji sanitarnej. Prace te będą obejmować zdjęcie niewielkiej ilości posuszu.

Do zaawansowanych zabiegów pielęgnacyjnych zakwalifikowano 120 drzew, które zaatakowały szkodniki i choroby. Zabiegi polegać będą na zdjęciu większej ilości posuszu oraz założeniu i odnowieniu specjalistycznych wiązań w koronie.

Z kolei z uwagi na zły stan sanitarny, pochylenia, liczne deformacje, które zagrażają bezpieczeństwu do usunięcia zakwalifikowano ponad 90 drzew. Część z tych prac, ze względów bezpieczeństwa oraz bardzo zły stan sanitarny, przeprowadzono już w 2019 roku. Teraz usuniętych zostanie kilkadziesiąt drzew.

Projekt rewaloryzacji Parku Miejskiego podzielono na trzy etapy. Pierwszy to konserwacja zieleni, drugi to budowa chodników, alejek i wybór małej architektury, a ostatni to uzupełnienie zieleni. Pojawi się ponad 60 sadzonek drzew, krzewy, trawniki i kwiaty. Cała inwestycja ma kosztować około 11 milionów złotych.

 

Więcej o projekcie na stronie IDEA KIELCE

Powrót na początek strony