Koncepcja smart city i idea zielonych miast tematami XXXI Forum Ekonomicznego

„Europa w obliczu nowych wyzwań” to hasło przewodnie XXXI Forum Ekonomicznego, które w dniach 6-8 września br. odbywa się w Karpaczu. Miasto Kielce podczas tego wydarzania reprezentowała wiceprezydentka Agata Wojda.

Forum Ekonomiczne to największa konferencja polityczno-gospodarcza w Europie Środkowo-Wschodniej, która łączy liderów i liderki życia politycznego, społecznego, gospodarczego oraz przedstawicieli i przedstawicielki mediów, środowiska akademickiego i organizacji pozarządowych z regionu i świata. Organizatorem Forum jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich.

Hasłem tegorocznej edycji jest „Europa w obliczu nowych wyzwań”. Jak co roku dla uczestników powstał bogaty program merytoryczny zawierający ponad 300 wydarzeń dotyczących rozwoju gospodarczego, przyszłości klimatycznej i innych ważnych zagadnień socjo-politycznych. Debaty relacjonowane są przez dziennikarzy z całej Europy.

Udział w wydarzeniu wzięła wiceprezydentka Kielc Agata Wojda, która aktywne uczestniczyła w dwóch panelach dyskusyjnych: „Czy Smart miasto to miasto przyszłości?” oraz „Zielone miasta na miarę przyszłości”. Jak zaznacza zarówno koncepcja kompleksowego podejścia do rozwoju miast, której celem jest podniesienie jakości życia mieszkańców, jak i idea tworzenia zielonych miast to tematy bardzo aktualne i obecne w polityce prowadzonej przez władze miasta Kielce.

Powrót na początek strony