Koncepcja przebudowy mostu na rzece Lubrzance w rejonie ul. Zielnej

W związku z opracowywaniem dokumentacji projektowej dla inwestycji „Koncepcja programowa przebudowy mostu na rz. Lubrzance w rejonie ul. Zielnej w Kielcach” od 6 do 24 marca br. potrwają konsultacje społeczne. Opinie i uwagi można zgłaszać przez platformę Idea Kielce oraz w Miejskim Zarządzie Dróg.

Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczności z planowanym zamierzeniem, jak również zebranie opinii i uwag w celu dokonania wyboru optymalnego rozwiązania.

Materiały informacyjne zawierające opis i rysunki przedsięwzięcia oraz formularz do opiniowania są dostępne na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach oraz Urzędu Miasta Kielce na platformie „Idea Kielce” – Konsultacje Społeczne.

Uwagi i opinie dotyczące wymienionego przedsięwzięcia można będzie składać do 24 marca 2023 r. za pośrednictwem strony internetowej:

https://konsultacje.kielce.eu

oraz pocztą, faxem lub e-mailem na poniższy adres:

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach

ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce

fax. (041) 34 02 830

e-mail: boi@mzd.kielce.pl

Powrót na początek strony