Komunikat ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce

Do Urzędu Miasta wpłynęła uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach stwierdzającą nieważność uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2021-2045.

W przedstawionym uzasadnieniu, RIO kwestionuje perspektywę pojawienia się specustawy, która pozwoliłaby na utworzenie w krótkim terminie strefy inwestycyjnej w Obicach, a tym samym na zasilenie budżetu miasta środkami pochodzącymi ze sprzedaży gruntów w latach 2022 i 2023.

Obecnie przygotowywany jest projekt zmienionej WPF, w wyniku której zaplanowane od 2017 roku dochody ze sprzedaży gruntów w Obicach będą mogły być zrealizowane w latach późniejszych.

Uchwala RIO, stwierdzająca nieważność WPF, nie ma wpływu na ważność uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2021 rok.

Powrót na początek strony