Komunikat w sprawie złamania wierzby przy ul. Leśnej

W piątek, 10 maja 2024 r. do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce wpłynęło zgłoszenie dot. złamania drzewa – wierzby płaczącej – zlokalizowanego na terenie zamkniętym nieruchomości miejskiej przy ul. Leśnej.

Część korony opadła na chodnik przy ulicy. Trwają prace związane z uprzątnięciem terenu. Zdarzenie zostanie zgłoszone przez tutejszy wydział do Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków w celu uzyskania wytycznych w kwestii dalszych działań z pozostałością drzewa.

Powrót na początek strony