Komunikat w sprawie proponowanej podwyżki opłat za śmieci

Miasto Kielce stanęło przed trudną decyzją. Na najbliższej sesji Radni zdecydują w sprawie podwyżki opłat za śmieci od 1 stycznia 2021 roku.

Stawka osobowa wzrośnie z 14 zł do 20 zł w przypadku odpadów segregowanych, a z 28 zł na 40 zł w przypadku braku segregacji. Propozycja uchwały w tej sprawie wpłynęła do Biura Rady Miasta 27 października 2020 r.

Podwyższanie obciążeń finansowych nigdy nie było i nie będzie priorytetem dla obecnych władz Kielc. Liczymy, że działania podejmowane przez miasto pozwolą na ustabilizowanie wysokości opłat przez następnych kilka lat.

Konieczność tej podwyżki wynika z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zmieniła sposób opłacania odbioru śmieci. Od września tego roku przestała obowiązywać dotychczasowa opłata ryczałtowa, a w jej miejsce pojawiły się opłaty za każdą tonę odbieranych śmieci. Wymusiło to na samorządach w całej Polsce wyposażenie samochodów do odbioru odpadów w specjalne wagi i kamery, a także konieczność wymiany pojemników do składowania odpadów.

Wyższe koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami są także konsekwencją rosnącej co roku liczby śmieci wytwarzanych w Kielcach i wzrostu kosztów niezależnych od działań samorządu.

Prawo jest w tym przypadku bezwzględne. Wszystkie koszty odbioru śmieci muszą być pokryte opłatami od mieszkańców. Wyraźnie o tym mówi w swoim stanowisku Regionalna Izba Obrachunkowa, która kontroluje sposób wydawania samorządowych pieniędzy.

Zgodnie z przepisami art 6r Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminę powinien się samofinansować, co przekłada się na obowiązek ustalenia wysokości ponoszonych przez mieszkańców gminy opłat - na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami - stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 lutego 2018 r.

W Kielcach z roku na rok rośnie liczba wytwarzanych śmieci. Ten proces postępuje mimo, że ubywa w mieście mieszkańców. Przyczynia się to do wzrostu kosztów funkcjonowania całego systemu.

Pieniądze pozyskane ze zwiększonych opłat nie mogą być wykorzystywane na żaden inny cel, nie jest więc to próba zwiększenia dochodów gminy, które mocno się zmniejszają z powodu skutków pandemii COVID-19. Dla pełnej jasności finansów opłaty te gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym, z którego nie można pokryć innych kosztów funkcjonowania miasta.

Szacunki pokazują, że odbiór śmieci wytwarzanych przez mieszkańców pochłonie prawie 50 milionów złotych. Ten koszt zwiększa się z roku na rok, mimo podejmowanych oszczędności.

Szczegółowe zestawienia pokazują, że wszystkie środki z podwyższonych opłat służyć będą pokryciu kosztów funkcjonowania miejskiego systemu gospodarowania odpadami.

Wyzwanie, przed którym stanęło miasto Kielce, dotyczy wszystkich samorządów gminnych w Polsce i zdecydowana większość z nich podejmuje uchwały w sprawie podwyższenia opłat od mieszkańców i gospodarstw domowych. Kielce nie są tu wyjątkiem, a ponadto można powiedzieć, że należą i będą należeć do grupy miast o najniższych opłatach za śmieci. Dla porównania średnio za odbiór odpadów segregowanych w Warszawie trzeba zapłacić 31 zł, w Krakowie 26 zł, w Lublinie 45 zł, a w porównywanym często do Kielc mniejszym Rzeszowie 32 zł.

Także w regionie w wielu gminach dotychczasowe opłaty były wyższe niż w Kielcach. W Chmielniku po tegorocznych podwyżkach wyniosą nawet 32 zł od osoby.

Podejmowane przez miasto działania pozwolą sądzić, że nowe obciążenia pozostaną na stabilnym poziomie przez najbliższych kilka lat. Pozwalają o tym sądzić dotychczasowe efekty, w tym przede wszystkim znacząca poprawa funkcjonowania Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Kielcach.

Więcej informacji w sprawie kosztów odbioru odpadow w załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. 2020-11-04._um._komunikat_w_sprawie_mieci.pdf PDF 615.98 KB
Powrót na początek strony