Komunikat Prezydenta Kielc

Komunikat Prezydenta Kielc dot. opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Kielc,

 

Kierując się troską o jak najlepsze rozwiązania dla mieszkańców miasta, podjąłem decyzję o wycofaniu z porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Miasta projektu uchwały dotyczącej podwyżki opłat za śmieci. Zmiana dotychczasowych stawek będzie jednak koniecznością. Nie wynika ona z chęci zwiększania obciążeń dla kielczan, ale jest konsekwencją wymogów nakładanych na samorządy w całej Polsce przez polskie prawo.

Większość parlamentarna poprzedniej kadencji, mimo protestów opozycji i głosu od wielu samorządów z całego kraju, przyjęła restrykcyjne normy dotyczące sposobu odbierania i recyklingu śmieci. W znaczący sposób podniosło to koszt funkcjonowania całego systemu, który także, zgodnie z przyjętymi przepisami, winien bilansować się z opłatami pobieranymi od mieszkańców.

Zmiany zaczęły obowiązywać od 1 września tego roku, mimo próśb od samorządowców, by w dobie pandemii nie nakładać nowych obciążeń. Dopiero w ostatnich dniach pojawiły się nowe propozycje nowelizacji istniejącego prawa. Wraz z nimi pojawiła się szansa na obniżenie kosztów odbioru odpadów, a wraz z tym na niższe stawki płacone przez mieszkańców.

Najbliższe tygodnie pokażą jak te zmiany będą głębokie i na ile poprawią trudną sytuację samorządów. Warto poczekać na ich wdrożenie i dopiero po ich poznaniu decydować o opłatach.

Dodatkowo w trakcie dyskusji na komisjach Rady Miasta pojawiło się wiele opinii, które wymagają dodatkowych analiz. Chcę, by radni mogli zagłosować nie pod wpływem emocji, ale mając wiedzę o wszystkich działaniach podejmowanych w tym obszarze przez miasto.

Liczę, że w najbliższych tygodniach wszystkie wątpliwości w tej sprawie zostaną wyjaśnione, a miasto Kielce będzie mogło przyjąć sprawiedliwy i przejrzysty dla wszystkich program gospodarowania śmieciami. Program, który nie będzie w znaczący sposób obciążał opłatami mieszkańców miasta.

 

Prezydent Kielc
Bogdan Wenta

Powrót na początek strony