Komunikat dotyczący możliwej kolizji koncepcji przebudowy skrzyżowania Warszawska/Jesionowa/Świętokrzyska z boiskami Zespołu Szkół Informatycznych

W odniesieniu do artykułu Gazety Wyborczej z dnia 5 kwietnia 2023 roku dotyczącego możliwej kolizji koncepcji przebudowy skrzyżowania Warszawska/Jesionowa/Świętokrzyska z boiskami Zespołu Szkół Informatycznych a także innych doniesień medialnych informujemy:

Budowa kompleksu boisk na terenie Zespołu Szkół Informatycznych w Kielcach w ramach Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego, została zrealizowana z zachowaniem wszelkich wymaganych przepisów prawa.

Istotnym w zaistniałej sytuacji jest fakt, że inwestycja polegająca na budowie drogi S74 przez Kielce, realizowana jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Z informacji, które posiada miasto wynika, że prace projektowe znajdują się w początkowej fazie. Obecnie inwestor (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Kielcach), dysponuje koncepcją przebiegu drogi, a kwestie szczegółowe np. dotyczące geometrii poszczególnych skrzyżowań będą wypracowywane na etapie prac projektowych. Ostatecznie mogą wyglądać inaczej.

W połowie lutego bieżącego roku, Generalny Wykonawca drogi S74 wystąpił z prośbą do Miasta o uzgodnienie układu dróg podlegających przebudowie będących w zarządzie miasta oraz wydanie warunków technicznych do ich przebudowy. W odpowiedzi, która nastąpiła w połowie marca, Miejski Zarząd Dróg wskazał kilkadziesiąt uwag, w tym między innymi, że w trakcie prac projektowych należy wziąć pod uwagę m.in. kwestię obiektów sportowych – boiska na Helenówku, a także inwestycji realizowanej z budżetu obywatelskiego w rejonie skrzyżowania ulic Warszawskiej i Świętokrzyskiej.

Zaznaczyć należy, że koncepcja przebudowy, zarówno w przypadku inwestycji miejskich, jak również inwestycji prywatnych, nie jest wystarczającym dokumentem, który skutecznie uniemożliwia wydanie ewentualnych decyzji i pozwoleń na budowę. Decyzja środowiskowa, o której mowa w artykule, określa maksymalny obszar oddziaływania, co nie jest równoznaczne z rzeczywistym obszarem inwestycji, który ostatecznie może być mniejszy, a co za tym idzie, nie ingerować lub ingerować w mniejszym stopniu w przestrzeń ZSI.

W związku z zaistniałą sytuacją, Miasto Kielce będzie prowadzić rozmowy z GDDKiA w zakresie optymalizacji ostatecznych rozwiązań na wskazanym skrzyżowaniu. Gotowość do takich rozmów potwierdza także inwestor, o czym komunikuje w swoim oświadczeniu. Jego pełną treść zamieszczamy poniżej.

„Umowa z wykonawcą odcinka S74 na przejściu przez Kielce podpisana została pod koniec stycznia br. Inwestycja realizowana jest w systemie projektuj i buduj, co oznacza, że prace projektowe pozostają na początkowym etapie. Rozwiązania projektowe powinny być wypracowane w IV kwartale br. Zadaniem projektanta będzie wypracowanie takich rozwiązań, które możliwie w jak najmniejszym stopniu ingerować będą w tereny przyległe, ale pozostaną zgodne z wydaną w 2021 roku decyzją środowiskową i z określonymi przepisami warunkami technicznymi. Rozwiązania koncepcyjne w obrębie skrzyżowania Warszawska/Świętokrzyska znane co najmniej od 2019 roku zakładają zapewnienie jak najlepszych warunków komunikacyjnych i płynności ruchu lokalnego (samochodowego, pieszego i rowerowego) we wszystkich relacjach. Tym nie mniej zostaną one ponownie przeanalizowane na etapie dalszych prac projektowych pod kątem możliwości ograniczenia ingerencji w istniejące zagospodarowanie terenu."

Powrót na początek strony