Komunikat dla konsumentów wody z wodociągu KFP "Białogon" S.A.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach informuje, że na podstawie analizy próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 27.11.2023r. z urządzeń wodociągowych wodociągu KFP Białogon" S.A. (po przeprowadzeniu działań naprawczych) stwierdzono, że spełnia ona wymagania mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i nadaje się do spożycia przez ludzi.

Powrót na początek strony