Komitet Sterujący KOF podsumował minioną perspektywę unijną

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego CK Technik w Kielcach odbyło się uroczyste posiedzenie Komitetu Sterującego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego z udziałem wszystkich włodarzy KOF i koordynatorów gminnych. Głównym tematem spotkania było podsumowanie perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, w której Kielecki Obszar Funkcjonalny wyróżnił się wybitną efektywnością w realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

13 gmin stanowiących KOF zrealizowało w sumie 57 projektów inwestycyjnych dofinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na kwotę 303,8 mln zł oraz 92 projekty społeczne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 68,7 mln zł. Ponadto dzięki wieloletniej współpracy i zaangażowaniu gmin opracowano wspólnie nową Strategię Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ oraz Plan zrównoważonej mobilności  SUMP KOF.

 - Wspólnie sukcesy we wdrażaniu instrumentu ZIT oraz podejmowane inicjatywy są impulsem do dalszej współpracy na rzecz rozwoju potencjału społeczno-gospodarczego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego i utrwalania ponadlokalnej współpracy gmin – mówiła zastępca prezydenta Kielc Bożena Szczypiór, która w imieniu Prezydenta Kielc podziękowała włodarzom wszystkich gmin KOF-u za pracę i zaangażowanie w realizację minionej perspektywy Unii Europejskiej 2014-2020.

Powrót na początek strony