Kolejny krok do utworzenia strefy inwestycyjnej w Obicach

W poniedziałek, 8 marca w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy podpisano list intencyjny, pomiędzy marszałkiem województwa świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim, prezydentem Kielc Bogdanem Wentą, burmistrzem Chmielnika Pawłem Wójcikiem i burmistrzem Morawicy Marianem Burasem.

Samorządowcy zobowiązali się do współpracy w zakresie przygotowywania miejskich terenów w Obicach do zmiany ich przeznaczenia. Współpraca czterech samorządów jest niezbędna, ponieważ podstawową kwestią otwierającą drogę do tworzenia strefy inwestycyjnej na dawnych terenach „lotniskowych” jest zmiana dokumentów planistycznych i ich skomunikowanie.

Dzięki wsparciu samorządu województwa świętokrzyskiego możliwe będzie także ubieganie się o pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel.

Powołano także stały zespół roboczy, składający się z przedstawicieli wszystkich stron porozumienia, który będzie na bieżąco koordynował współpracę czterech samorządów w tym zakresie.

Powrót na początek strony