Kolejne szkoły dołączają do programu Miejskiego Urzędu Pracy

„Stawiam na swoją karierę” to propozycja Miejskiego Urzędu Pracy dla uczniów kieleckich szkół. W jego ramach doradcy zawodowi prowadzą cykl warsztatów dla młodych ludzi. Dzięki temu uzyskają niezbędną wiedzę na temat oferty edukacyjnej, rynku pracy oraz określą swoje kompetencje i predyspozycje zawodowe.

Do programu dołączyły trzy kieleckie placówki: Zespół Szkół Zawodowych nr 1, VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego oraz Zespół Szkół nr 3.  

„Stawiam na swoją karierę” to nowa inicjatywa Centrum Wspierania Kariery (Talent Office). Centrum to wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w działania z zakresu porad zawodowych i zajęć dla bezrobotnych i przedsiębiorców.

Na warsztatach dla uczniów. w ramach nowego programu, poruszane będą tematy:

- rynek edukacyjny (poznanie systemu edukacji i innych form uczenia się, zawody i kompetencje przyszłości/ barometr zawodów),

- lokalny i globalny rynek pracy (wymagania i oczekiwania pracodawców, sposoby poszukiwania pracy, identyfikowanie barier utrudniających podjęcie zatrudnienia),

- identyfikacja kompetencji i predyspozycji zawodowych (bilans kompetencji, umiejętności).

Już w marcu Miejski Urząd Pracy podpisał porozumienie z Zespołem Szkół im. J. Vern’a. Dwie klasy liceum mogły uczestniczyć w pierwszych interaktywnych zajęciach w Centrum, których celem było wskazanie odpowiednich ścieżek rozwoju zawodowego na podstawie określonych predyspozycji i zainteresowań zawodowych, umiejętności oraz mocnych i słabych stron.

360085240_773334877916215_6316193988972934714_n (2).jpg 360085240_773334877916215_6316193988972934714_n (2).jpg

Powrót na początek strony