Kolejna wizyta UNHCR w Kielcach

Ponownie w oddziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach przy ul. Kołłątaja przedstawiciele Biura Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców przy ONZ (UNHCR) prowadzili rejestrację dla Ukraińców przebywający w naszym mieście.

Program pomocy finansowej dla uchodźców z Ukrainy prowadzony jest przez biuro UNHCR (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR) w Polsce od początku rosyjskiej agresji. Po raz kolejny przedstawiciele biura odwiedzili Kielce w celu dopełnienia kwestii formalnych z osobami kwalifikujących się do tego świadczenia.

- Zapisy trwają cały czas i będą prowadzone tak długo, jak to będzie konieczne. Pierwszy, najważniejszy krok, to dokonanie rejestracji, co możliwe jest jedynie poprzez naszą infolinię 800 012 948. Pod tym numerem można również uzyskać wszelkie niezbędne informacje – mówi Tetiana Zazymko, reprezentująca UNHCR.

Zgłosić się po pomoc finansową mogą osoby, które spełniają określone kryteria. Przyjechały z Ukrainy do Polski po 24.02.22 w związku z wojną. Nie muszą to być wyłącznie obywatele Ukrainy. Mogą to być także osoby, które przed wojną miały legalny pobyt w Ukrainie. Dodatkowo znajdują się w trudnej sytuacji finansowej i są na przykład rodzicami samotnie wychowującymi dzieci i nie mają dodatkowego źródła dochodu, osobami starszymi, schorowanymi czy niepełnosprawnymi. Program jest formą krótkotrwałej pomocy materialnej w wysokości 800 zł przyznawanym na trzy miesiące.

- Zachęcamy wszystkich Ukraińców, którzy spełniają kryteria, aby zgłaszali się i dokonywali rejestracji. Pozostałe osoby, które mają kontakt z uchodźcami ukraińskimi, prosimy o rozpowszechnienie informacji o tym świadczeniu. W przypadku wystąpienia  większej liczby zgłoszeń z naszego regionu punkt w Kielcach zostanie ponownie uruchomiony

UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców, działa na rzecz ochrony praw i dobrobytu uchodźców na całym świecie. Celem UNHCR jest zapewnienie, by każdy człowiek mógł skorzystać z prawa do uzyskania azylu i bezpiecznego schronienia na terenie innego państwa. UNHCR chroni również bezpaństwowców. We wszystkich działaniach UNHCR przywiązuje wagę do potrzeb dzieci, a także promuje równouprawnienie kobiet i dziewcząt.

Tutaj można znaleźć więcej informacji: Informacje dla osób przybyłych z Ukrainy - UNHCR Poland

Powrót na początek strony