Kobiece Forum Samorządowe w Kielcach

Wiceprezydent Bożena Szczypiór wzięła udział w Kobiecym Forum Samorządowym, które po raz kolejny odbyło się w Kielcach, przy współpracy ze Związkiem Gmin Wiejskich RP. Spotkanie poświęcone było tematyce świadomego zarządzania opartego na zasobach.

Kobiece Forum Samorządowe jest platformą, która ma istotną rolę w wymianie doświadczeń i budowaniu współpracy pomiędzy samorządami na terenie całej Polski, gdzie kluczową rolę odgrywają kobiety pełniące funkcje w strukturach samorządowych.

Spotkania organizowane w ramach Forum to nie tylko okazja do zgłębiania merytorycznych aspektów pracy samorządowej, ale również doskonała szansa na nawiązywanie nowych kontaktów i wymianę inspirujących doświadczeń. Celem inicjatywy jest nie tylko stworzenie przestrzeni dla pogłębionej dyskusji, ale także budowanie sieci wsparcia i mentorstwa, które mogą stanowić siłę napędową dla rozwoju kompetencji i sukcesów w samorządowej służbie publicznej. Forum, z ponad dekadową tradycją, ma swoje korzenie w 2005 roku i od 2015 roku stanowi integralną część Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Prowadzącymi spotkanie były trzy znane mentorki i ekspertki od rozwoju osobistego Katarzyna Sieńkowska, Małgorzata Wesołowska i Dorota Nawrotek.

Powrót na początek strony