Kluczowa magistrala ciepłownicza o rok wcześniej

W ciągu roku, zamiast planowanych dwóch, zostanie wykonana nowa magistrala ciepłownicza zasilająca kieleckie osiedla Świętokrzyskie i Słoneczne Wzgórze. W związku z inwestycją w ostatnim tygodniu sierpnia wystąpi przerwa w dostawach ciepłej wody. To ostatnie w tym rejonie miasta niedogodności związane z ciepłociągiem.

Przebudowę prawie kilometrowej magistrali ciepłowniczej DN500 wzdłuż ul. bpa Jaworskiego, od Warszawskiej do Jana Nowaka Jeziorańskiego, spółka ciepłownicza zapowiedziała na początku 2019 roku - po awarii, w czasie której nie miało ogrzewania niespełna 11 tys. mieszkańców osiedli Świętokrzyskie i Słoneczne Wzgórze.

Rok zajęło opracowanie projektu, uzyskanie dostępu do gruntu i uzgodnienia budowlane. Prace w terenie  - pierwotnie zaplanowane na 2 lata - zostały zrealizowane znacznie szybciej niż to przewidywano. Obecnie roboty są zaawansowane w około 50 procentach. - Zgodnie z deklaracją wykonawcy przebudowa zostanie wykonana do sierpnia w takim zakresie, że możliwe będzie wpięcie nowej magistrali do istniejącego systemu ciepłowniczego. Dla nas, a także dla mieszkańców tych dwóch osiedli, oznacza to wcześniejsze zwiększenie bezpieczeństwa dostaw - mówi Jan Karwasiński, prezes MPEC.

Znaczne przyspieszenie robót przyjmuje z zadowoleniem prezydent Kielc Bogdan Wenta, który doskonale pamięta awarię sprzed dwóch lat i związane z nią niedogodności. Wówczas największym problemem było duże zagłębie starej sieci ciepłowniczej, która znajduje się pod kilkumetrowa skarpą. - Od kwietnia MPEC na  bieżąco o realizacji prac mimo epidemii COVID-19. Władze spółki cały czas podkreślały, że to kluczowa w tym roku dla ciepłownictwa w Kielcach inwestycja. Jednak aż takie ich przyspieszenie jest dla mnie i zapewne dla mieszkańców, bardzo dobra informacja. Gratuluję! Dawno nie realizowano takiej instalacji w takim tempie  - podkreślił prezydent.

Wykonawcą prac jest konsorcjum dwóch firm - kieleckiego Sawoxu i rzeszowskiego Presystemu. Odczuwalnym dla nich problemem spowodowanym przez pandemię było zabezpieczenie materiałów w ilości niezbędnej do wybudowania blisko kilometrowego odcinka nowej sieci MPEC. - W trakcie prac wykorzystaliśmy o wiele mniejszy niż zwykle ruch komunikacyjny i dobrą pogodę. Cały czas na budowie pracuje kilka ekip w różnych punktach sieci. Włączenie nowych odcinków do systemu ciepłowniczego będziemy realizowani w toku całodobowym – mówi Jan Wolak, reprezentujący konsorcjum.

Jak dodał dyrektor techniczny MPEC, Grzegorz Popa, taka realizacja prac jest możliwa m.in. dzięki zaprojektowaniu sieci w miejscach, gdzie infrastruktura podziemna nie jest bardzo rozbudowana. - Udało nam się zaplanować tak prace, aby kolizji nie było zbyt wiele. Podkreślam słowo udało się, bo przy zurbanizowanym terenie, praktycznie dopiero w momencie robienia wykopu można się przekonać co faktycznie jest w ziemi - wyjaśniał.

Ostatni etap prac będzie wymagał przerwy w dostawach ciepłej wody, która jest zaplanowana na 24-30 sierpnia br. Uciążliwość odczują tylko mieszkańcy osiedli Świętokrzyskie i Słoneczne Wzgórze.  Do jesieni będą prowadzone jeszcze prace porządkowe i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

Przebudowa sieci magistralnej DN500, zasilającej w ciepło osiedla Świętokrzyskie i Słoneczne Wzgórze, jest naturalną kontynuacją prac przy zmodernizowanej już sieci magistralnej DN600 przy ul. Warszawskiej. Sieć ciepłownicza w tym rejonie Kielc została wybudowana pod koniec lat 70-tych w przestarzałej technologii kanałowej. Nowa część ciepłociągu jest budowana w technologii rur preizolowanych z instalacją alarmową, pozwalającą na szybką i dokładną lokalizację awarii.

Spółka stara się o pozyskanie wsparcia unijnego dla inwestycji – wniosek został zarekomendowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska do dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt inwestycji to 6 mln zł netto.

Powrót na początek strony