Kieleckie UFO „Budową Roku 2020”

Budimex SA otrzymał nagrodę I stopnia w XXXI edycji Konkursu „Budowa roku” za realizację Centrum Komunikacyjnego wraz z systemem informacji dla pasażerów w Kielcach. Konkurs jest organizowany corocznie przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współudziale Ministerstwa Budownictwa oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Prestiżowe wyróżnienie podczas uroczystej Gali Konkursu, która odbyła się w gmachu Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie, odebrali Barbara Damian, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego, Marcin Mazur dyrektor 7. Rejonu Budownictwa Ogólnego Oddziału Południowego Budimex SA oraz Tomasz Łoziński, kierownik budowy. 

Przebudowę Centrum Komunikacyjnego wraz z system informacji dla pasażerów zgłosił do Konkursu „Budowa Roku 2020” generalny wykonawca inwestycji Budimex SA.

W XXXI edycji Konkursu nagrodzono 45 nowobudowanych i rewitalizowanych obiektów budowlanych w ośmiu kategoriach konkursowych. Dworzec Autobusowy otrzymał nagrodę I stopnia w kategorii „Obiekty przebudowane i rewitalizowane”.  

Jak informują organizatorzy Konkursu „nagrodzone obiekty budowlane charakteryzują się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, wysoką jakością wykonawstwa robót, dobrą organizacją procesu budowlanego, wysokim poziomem zapewnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska”.

Szczegółowe wyniki XXXI edycji Konkursu "Budowa Roku" dostępne są na stronie www.budowaroku.pl

Centrum Komunikacyjne na bazie dawnego dworca autobusowego powstało dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 działania 2.1 „Zrównoważony transport miejski, w ramach  złożonego projektu „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”, dofinansowanego łącznie w wysokości 184,5 mln zł.

 

POLSKA WSCHODNIA EFRR.jpg

Powrót na początek strony