Kieleckie obchody Dnia Podziemnego Państwa Polskiego

Uroczystość upamiętniająca 83. rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego odbyła się na Skwerze Stefana Żeromskiego w Kielcach. Hołd twórcom i działaczom podziemnych struktur Polskiego Państwa Podziemnego oddano przy pomniku Armii Krajowej, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. zastępczyni Prezydenta Kielc Agata Wojda oraz Przewodniczący Rady Miasta Kielce Jarosław Karyś.

27 września 1939 r. w oblężonej przez Niemców Warszawie gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz wraz z grupą oficerów Wojska Polskiego utworzył Służbę Zwycięstwu Polski – konspiracyjną organizację, mającą kontynuować walkę z obu okupantami. Dla upamiętnienia tej daty w 1998 r. Sejm ustanowił 27 września Dniem Polskiego Państwa Podziemnego.

Mimo okupacji ziem RP przez Niemcy i Związek Sowiecki ciągłość prawna państwa polskiego została zachowana. Jego władze na uchodźstwie, uznawane przez społeczność wolnego świata, przez całą wojnę kierowały walką o niepodległość, a w okupowanym kraju Polacy zbudowali imponujące państwo podziemne, będące fenomenem na skalę światową. Oprócz struktur wojskowych (4 grudnia 1939 r. premier rządu RP na uchodźstwie gen. Władysław Sikorski powołał Związek Walki Zbrojnej, a 14 lutego 1942 r. przekształcił ZWZ w Armię Krajową), PPP obejmowało m.in. administrację na poziomie centralnym, wojewódzkim i powiatowym, agendy odpowiedzialne za tajne nauczanie na wszystkich szczeblach oświaty, sądownictwo, działalność propagandową, wywiadowczą i pomocową. Całość podlegała rządowi RP na uchodźstwie.

Kielecką uroczystość w 83. rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Wojewódzki Dom Kultury, a Urząd Miasta Kielce, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach oraz Delegatura IPN w Kielcach byli współorganizatorami.

Plakat-wydarzenia--725x1024.jpg

Powrót na początek strony